AFFÄRSOMVANDLING

Business transformation
Vi hjälper er utveckla och implementera ert nya digitala koncept, komplett med plattformar för anslutning och molntjänster.
En pilot ger möjligheten att utvärdera ett nytt digitalt koncept. Du kan visa piloten, eller ibland flera olika piloter, för användargrupper och kunder för omedelbar respons. Så snart strategin är satt är det dags för den verkliga affärsomvandlingen.

Beroende på pilotens omfattning kommer flera komponenter, som exempelvis design av användarupplevelsen, molntjänster och anslutningar, kunna återanvändas vid affärsomvandlingen. Tillsammans definierar vi de mest värdefulla egenskaperna ur ett kommersiellt och marknadsföringsperspektiv.

Att implementera ett nytt digitalt koncept omfattar så mycket mer än bara teknologi. Som er digitala strategipartner ser vi till att hela organisationen, som juridisk avdelning och kundtjänst, är redo att genomföra de nya sätten att arbeta.

Affärsomvandling är det sista steget i vår Digital Dimension | LABS metod. Denna metod hjälper er att fokusera på vad som är viktigt för att snabbt få saker att hända.

KONTAKTA OSS

Niklas Thulin

Digital Evangelist, Enfo Group

Tel

+46 736 84 06 29

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster