Gör din idé till verklighet genom ett effektivt pilotprojekt

Pilot

Från idé till en fullt fungerande pilot, på bara tio veckor.
Vid utveckling av digitala produkter och tjänster är det viktigt att arbeta designdrivet ur ett upplevelse-, kostnads-, och riskperspektiv. Därför har vi utvecklat en designdriven engagemangsmodell, kallad W10, för att löpande uppdatera er med visuell återkoppling om utvecklingen av er produkt eller tjänst.
Målet är att ha en fullt funktionell pilot med lösningens alla delar: design, funktionalitet, anslutningar och molnlösning – på bara tio veckor.

En pilot sänker kostnader vid utvärdering av flera alternativa tjänster och ger en god grund för beslut om nästa steg. Vi använder oss av W10-metoden för att omvandla er utrustning, plattform och digitala tjänst till en fullt fungerande pilot som ger en riktig wow-upplevelse.

Piloten är det fjärde steget i vår Digital Dimension | LABS metod. Metoden hjälper er att fokusera på vad som är viktigt för att snabbt få saker att hända.

KONTAKTA OSS

Niklas Thulin

Digital Evangelist, Enfo Group

Tel

+46 736 84 06 29

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster