KOM IGÅNG MED EFFEKTIVARE BUDGETERING GENOM BUDGETERINGSSYSTEMET EFFECTPLAN

Information management partner

Effectplan är ett webbaserat system som önskar föra användaren till en bättre förståelse för sin planering genom att förenkla själva processen och verktygets grundfunktioner så att organisationen som upphandlat systemet kan effektivisera planerings processen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.
 
Det bärande konceptet bakom Effectplan är logik och enkelhet på alla nivåer. Det innebär att alla användare - oavsett roll - förstår vad de ska göra utan att behöva läsa långa instruktioner. Effectplan utgår från dig. Med ett enda verktyg kan du hantera budget- och planeringsprocessen och göra prognoser för avancerad analys, vilket också 
 
sparar tid – planeringsprocessen för ett normalt företag kan minska från tre månader till en månad. 
 
Enfo har utvecklat ett antal kunders planerings- och budgetprocesser med hjälp av Effectplan, men mycket lyckade resultat!
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

KONTAKTA OSS

Ulla-Britt Fagerström

Business Manager Planning

Tel

+46 70 719 1785

kontakta oss

Valdation:
* Namn
* Telefonnummer
Email
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!