mapr

Information management partner

MapR är en av de ledande Hadoop-baserade öppen källkod-plattformarna för Big data-lösningar. En konvergerad plattform som gör det enkelt för företag att löpande samla in, analysera och agera på strömmande data.

Det kan handla om annonsörer som erbjuder realtidsbaserade förmåner, sjukvårdsaktörer som vill individanpassa vårdinsatser, detaljhandlare som vill optimera lagernivåer i realtid och telekomaktörer som erbjuder dynamiska tjänster baserade på olika realtidsparametrar. Med plattformen kan de lösa sina utmaningar genom att löpande analysera enorma mängder data (big data) i realtid.
Enfo och MapR inledde partnerskap i slutet av 2015. Enfo har referenskunder inom MapR-teknik.

KONTAKTA OSS

Erik Brügge

EVP, Sales

Tel

+46 774 404 400

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

kontakta oss

Valdation:
* Namn
* Telefonnummer
Email
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!