GÖR BÄTTRE PROGNOSER I DEN DIGITALA DIMENSIONEN

Planning & Forecasting
Står ditt företag eller organisation inför omstrukturering, uppköp, sammanslagning eller en liknande större förändring? Ser du över budgeten flera gånger varje år och lägger för mycket tid på att stirra på svårtolkade kalkylark? Om du behöver en mer effektiv budgetering och framtagning av prognoser så kan Enfo hjälpa till med att förbättra och utforma era processer för att spara värdefull tid och energi.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Om du använder Excel som ett budgetverktyg eller arbetar med en budgetmodell utformad på kontonivå så vet du att det kan bli problematiskt när organisationen växer och förändras. Det blir svårare att vara noggrann och att förklara avvikelser. Komplexa kalkylark för budgetering har ofta en inbyggd logik som bara en eller två medarbetare inom organisationen förstår. Utan ett tydligt definierat arbetsflöde är det svårt att undvika enkla misstag då dokument ansvarslöst mailas fram och tillbaka.

Ett budget- och planeringsverktyg som passar era växande behov kan både spara resurser och ge medarbetarna tid att fokusera på affärsutveckling. Med lång erfarenhet av lyckade implementeringar av budget- och planeringsverktyg hjälper vi på Enfo er att utforma enklare, smidigare och smartare prognosprocesser. Våra konsulter förenar kunskap om affärsutveckling med teknisk kompetens för att finna en lösning som passar er organisation. Vi arbetar tillsammans med er för att bygga och leverera system i tid, inom budget och med funktionalitet som ofta överträffar dina förväntningar.


Enfo arbetar med ledande budget- och planeringsverktyg som IBM Cognos TM1, Anaplan och Effectplan. Med ett iterativt arbetssätt där utveckling och samarbete med de befintliga processerna följs åt kan kunskapsöverföringen maximeras samtidigt som tid och resurser optimeras. För att säkerställa att din organisation driver projektet förser Enfo dig med en ”pilot”. Det ger snabbt resultat och garanterar att lösningen uppfyller användarnas förväntningar och behov.

Enfo samarbetar med

Enfo amarbetar med ledande leverantörer av lösningar för budget och prognos, IBM Cognos TM1 och Planning Analytics, Anaplan och Effectplan. Mer information om våra partners: 

Anaplan >>

Effectplan >> 

 IBM >>

KONTAKTA OSS

Satu Pitkänen

Business Manager Planning

Tel

+358 50 506 3764

KONTAKTA OSS

Ulla-Britt Fagerström

Business Manager Planning

Tel

+46 70 719 1785

kontakta oss

Valdation:
* Namn
* Telefonnummer
Email
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!