pointer table management, ptm

Information management partner

PTM är ett webbaserat verktyg för enkel, effektiv och spårbar administration av användardefinierade data (User Defined Data, UDD). I de flesta organisationer finns ett behov av UDD. Dessa kan vara styrparametrar, definitioner, kontoplaner, produkt- eller kostnadsställen, underhåll av organisationshierarkier eller annan information som inte finns i något källsystem. Normalt hanteras denna information i en flora av Excel-ark som kan finnas i flera versioner och där ändringar inte kan spåras till en enskild person.

 

PTM är lösningen på organisationers problem i denna fråga. De främsta fördelarna är att:

  • Verksamheten själv kan uppdatera informationen den ansvarar för, utan att ta hjälp av IT-personal
  •  Administration och ägare av informationen är tydlig och spårbar
  • all information lagras på ett ställe
  • verktyget kan enkelt anpassas till nya behov
  • felaktiga Excel-ark i flera versioner undviks information is stored in one place.

PTMs styrka är flexibiliteten som förenklar utveckling av funktionalitet, exempelvis felhantering, konfigurationer, budgetering, ärendehantering med mera.

Tack vare enkelheten väljer många av Enfos kunder PTM som verktyg att stötta basdataprocessen. Ett exempel är kartläggning av lokala kontoplaner för att skapa en global struktur för kontoplaner samt administration av produktegenskaper.

PTM är Enfos egen produkt.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

KONTAKTA OSS

Erik Brügge

EVP, Sales

Tel

+46 774 404 400

kontakta oss

Valdation:
* Namn
* Telefonnummer
Email
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!