DIGITALT ARBETSLIV SOM ATTRAHERAR SKARPA TALANGER

Worklife

Tiden då IT var detsamma som teknik är över. Idag är IT en integrerad del för att skapa värden i affären, leveransen och verksamheten. Låt arbetsplatsen ta klivet in i den Digitala Dimensionen, men gör det rätt och framtidssäkrat från början. Dagens och morgondagens medarbetare lär inte nöja sig med gårdagens lösningar.
Framtidens arbetsplatser tar redan form med hjälp av digitalisering, det vill säga verktyg och processer som automatiserar tidigare manuella rutiner. Men teknik i sig skapar inget värde. En organisation som presterar bättre genom bättre processer och mer engagerade och produktiva medarbetare skapar däremot värde. Idag ska IT skapa förutsättningar för ökad produktivitet, samarbete och kreativitet samt bidra till en agil och framtidsanpassad organisation. För att stötta värdeskapandet i den agila utvecklingen krävs ett fundament av en pålitlig och stabil IT-funktion. För att anpassa sig till den digitala utvecklingen måste hela organsationen förändras. Om inte du tar kommandot lär dina medarbetare göra det, inte sällan efter eget tycke och smak. Varje enskild roll måste också vara beredd att förändra sig själv, oavsett om du är CIO, CFO eller CEO.

Med innovation till vision

I den Digitala Dimensionen samarbetar vi på nya sätt, kommunicerar i fler kanaler, delar och sparar information på olika platser, antingen i molnet eller lokalt. Sannolikt måste ni kartlägga verksamheten på nytt, med de "digitala glasögonen" på. Affärsmodeller behöver utvärderas och organisationens arbetsrutiner och team förändras för en långsiktigt gynnsam utveckling. I det arbetet krävs en karta och strategi för både den tekniska och den värdeskapande delen av processen. Enfo hjälper organisationer att se helheten och bli medvetna om hur kultur och arbetssätt ständigt kan förbättras för att öka innovationskraften och uppnå företagsvisionen. Viktigast är insikten att själva applikationen varken löser problem eller skapar värde, lika lite som enheten den drivs på. Både applikation och hårdvara måste bli accepterade, använda och helt integrerade i arbetet. Det kräver ett strategiskt och långsiktigt arbete som vi kallar den pedagogiska resan.

KONTAKTA OSS

Erik Brügge

EVP, Sales

Tel

+46 774 404 400

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster