DIGITAL SJÄLVBETJÄNING FÖRENKLAR KOMPLEXA TJÄNSTER

Process Automation & Self-Service
Att införa digitaliserade tjänster kräver noggrant förarbete och att hela organisationen är med på utvecklingen. När alla är med på tåget brukar det rulla av sig själv om du väljer rätt plattform för att skapa tjänsterna.
Med en modern plattform för digitalisering är det enkelt att skapa relevanta tjänster för din organisation. Enfo erbjuder ett dynamiskt processautomationsverktyg med ett intuitivt gränssnitt som hjälper dig förverkliga målen för effektivisering i den Digitala Dimensionen.

I förberedelsearbetet stöttar Enfo dig i automationsplaneringen gällande mål och syfte. Vi hjälper till att skapa förutsättningar och förståelse för den insats som krävs för att generera effektivisering genom digitalisering. 

Vi går igenom organisationsstruktur, befintliga processer, strategier och policys samt analyserar ifall säkerhetsaspekter, exempelvis PUL och den kommande EU-datalagen, påverkar organisationen och er säkerhetspolicy.

Skapa tjänster med moderna verktyg

Vi hjälper även till med analys och kravställning för vilket verktyg som bäst passar för att visualisera och erbjuda självbetjäningstjänster i befintliga arbetsprocesser.

Enfo har utvecklat ett kraftfullt verktyg för att göra dina automatiserade processer tillgängliga på ett snyggt och intuitivt sätt, ZervicePoint.

KONTAKTA OSS

Rickard Lööf

Tel

+46709633978

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster