Skip to main content

Bild

Image

Service desk Enfo
Blogg

3 tips för dig som vill arbeta datadrivet

Sektioner

Text

Det sägs att data är mer värdefullt än olja idag. Det sägs att data är vår tids mest värdefulla resurs och att morgondagens vinnare är de som lyckas skapa värde från denna resurs. Det ligger mycket i dessa uttryck.

 

Data har dock inget egenvärde i sig. Det finns inget affärsvärde i att bara ha tillgång till en massa information. Värdet skapas först i analysen och användningen av data. De som lyckas bäst är de som får in ett datadrivet arbetssätt i hela organisationen. För att lyckas med det är mitt tips att du ser bortom vass teknologi. För det handlar faktiskt inte alls om verktyg och teknik. Det handlar om människor och struktur.

 

Data köper dig tid – få 10 års erfarenhet på några minuter

De flesta av oss vet att mängden data växer hela tiden och vi vet att det finns en hel del värde i denna information. Alla vill vara datadrivna, men vad är det verkligen affärsvärdet med att bli mer datadriven? Vad är det du som organisation får eller köper dig?

Givetvis kan svaret på denna fråga variera, men väldigt förenklat så kan man säga att du köper dig tid genom att nyttja data rätt. Tid som ger dig tillgång till mer kvalitativa beslut i din verksamhet. Snabbare och mer korrekta beslut, mindre felsökning, färre omtag och i slutändan ökad lönsamhet och effektivitet. Vi tar ett exempel för att illustrera hur vi menar med att data köper dig tid.

Poliser som jobbat i exempelvis 10 år vet av erfarenhet vilka områden som behöver mest bevakning, vilka tider på dygnet som flest brott begås. De vet vilka perioder på året som är deras högsäsong och baserat på denna erfarenhet har de lärt sig att tyda mönster och beteenden. Den här erfarenheten är ovärderlig. Stora delar av schemaläggningen och prioriteringarna styrs av dessa erfarenheter. Men för oss människor är denna inlärningstid lång. Väldigt lång. Det tar många år för oss människor att sätta samman mönster till analyser och underlag som kan användas i beslut. För maskiner kan detta gå på minuter, ibland sekunder. Så genom att använda teknik kan vi korta ner inlärningstiden avsevärt och få fram exempelvis 10 års erfarenhet på betydligt kortare tid. Vi kan med hjälp av AI och Machine Learning fatta erfarenhetsbeprövade beslut betydligt snabbare.

Att kortsluta tidsåtgången för att få tillgång till erfarenhet är givetvis inte knutet till ett givet yrke, en process eller bransch. Fungerar det på kemitekniska kvalitetsprocesser exempelvis? Absolut! Fungerar det även på kapitalintensiva stålverk som till varje pris måste undvika driftavbrott? Självklart! Försäljningsprocesser? Ja, det med. Listan kan bli lång.

Erfarenhet sitter i ryggraden hos våra mest meriterade medarbetare. Denna erfarenhet vill vi föra över till hela organisationen och gärna snabbt. Genom att använda modern teknik kan denna erfarenhet dels föras över till hela gruppen betydligt snabbare än traditionell kompetensöverföring, men den kan också systematiseras. Genom att använda modern teknologi kan du få tillgång till erfarenhet som du inte visste fanns. Därför menar vi att data köper dig tid och kvalité i dina affärsbeslut.

 

3 tips för att uppnå ett datadrivet arbetssätt

  1. Släpp tekniken och fokusera på processerna! Att arbeta datadrivet handlar inte om vass teknologi eller de senaste trenderna. Verktygen är förvisso en möjliggörare, men långt ifrån kärnan i ett datadrivet arbetssätt. Så den första insikten är att förstå att det handlar om organisation och processer snarare än om själva verktyget. Att från början sätta all tilltro till verktyg och teknik är den största fallgropen vi stött på i organisationer som vill nyttja data i sina affärsbeslut. Inget verktyg i sig, hur modernt och bra det än är, kommer att göra jobbet åt er. Så börja med din organisation och era processer för att bädda för framgång när verktyget väl införs.
     
  2. Säg ja som en ryggmärgsreflex! Vill ni införa ett datadrivet mindset i organisationen så måste informationen finnas tillgänglig för alla. Här är den kulturella frågan kring hur man tillgängliggör informationen väldigt viktig. Nästa gång ni får frågan ”får jag se den rapporten eller informationen?” så ska default-svaret vara ”ja absolut, men så här ska du använda informationen för att få ut maximalt affärsvärde…”. Så våga säga ja och våga visa och utbilda.
     
  3. Coacha, utbilda och uppmuntra hela tiden! Uppmuntra dina kollegor att faktiskt använda data ni har tillgång till i alla sina beslut. Håll inte inne på kunskapen utan coacha, stötta och visa hela tiden var och hur de kan använda data för att fatta mer kvalitativa beslut. Här kommer tekniken in i bilden som ett sätt att tillhandahålla verktyg så att dina kollegor faktiskt kan göra något vettigt med informationen de får tillgång till.

 

Hjälp enskilda individer att lägga fokus och tid på rätt saker. Inom ekonomifunktionen till exempel måste det vara 100% rätt hela tiden eftersom siffrorna ligger till grund för redovisning etc. Men inom marknadsföring vill dina kollegor snarare se trender och då räcker den ambitionsnivån. Här kan analytiker spela en viktig roll i att stötta och utbilda sina kollegor till att anamamma det datadrivna arbetssättet och samtidigt optimera tiden de lägger på analyserna.

 

Nyfiken på att komma igång? Vi har tagit fram en guide som hjälper er att bli en datadriven organisation på bara 4 veckor! Ladda ner guiden och se hur ni kan förädla och nyttja stora mängder data snabbt och enkelt.

 

Dela