Skip to main content

Bild

Image

Person using Alexa device
Blogg

5 anledningar att automatisera era processer

Sektioner

Text

Idag räcker det inte att jobba hårt. Det är istället företagen som jobbar smartast som vinner. "Om ditt företag ska ha en chans i den digitala revolutionen så måste ni börja tänka och agera därefter redan idag”, menar Fredric Travaglia, Business Area Manager på Enfo Smarter Business Process.
 

När vi hjälper våra kunder att automatisera sina processer och jobba smartare så genomgår ofta våra kunder en transformation som förändrar deras arbetssätt i grunden. Arbetet med att automatisera processer och arbetsuppgifter är ofta något som påverkar själva fundamentet i företagets organisation. 

”Anledningen till varför automatisering påverkar hela företaget är för att det i grunden handlar om klassisk optimering av processer. Helt enkelt att få alla medarbetare i företaget att jobba så smart och effektivt som möjligt. Den digitala tekniken är bara en faktor som har möjliggjort att man idag kan arbeta mer effektivt med processoptimering på ett gemensamt plan där alla är delaktiga," säger Fredric Travaglia. 

Dagens teknikutveckling och dataexplosion har också skapat konkurrensfaktorer som inte existerade för 20 år sedan - som till exempel en individuellt skräddarsydd kundupplevelse. I takt med att många företag har ett snarlikt utbud när det gäller produkt eller tjänst, står striden om kunderna kring kundupplevelsen, där kunderna väljer det ena varumärket framför det andra till exempel baserat på faktorer som tillgänglighet och individanpassad information. 

En bank eller försäkringsverksamhet som inte kan erbjuda signering med bankID, eller resebolag utan kundanpassad mobilapplikation kommer inte ens in på den bredare marknaden idag, oavsett erbjudande.

Image

Image

Fredric Travaglia

Jobba smartare istället för hårdare - och välkomna automatiseringen!

Author

Fredric Travaglia

Author's title

business area manager, Enfo smarter business process

Text

För att företag ska kunna hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen och de alltmer sofistikerade, rörliga kunderna krävs flexibilitet och innovationsförmåga. En tuff utmaning för stora etablerade företag med en trögrörlig organisation och många tidigare systemplattformar i ryggsäcken. 

"För att ständigt kunna testa nya idéer så krävs det att företagen har ordning och reda i sin dagliga leverans. Ordning och reda blir en förutsättning för att kunna utvecklas. Ett smart sätt att frigöra tid för att kunna vara kreativ är just att automatisera arepetitiva och arbetsintensiva manuella uppgifter - och på så sätt få tid över till utveckling och nyskapande.” säger Fredric Travaglia. 

"Det som är mest fascinerande när vi hjälper kunder att automatisera processer och arbetsflöden är att vi så tydligt ser effekten i kundens verksamhet, och mervärdet det skapar för våra kunders kund. Automatisering kanske låter lite abstrakt och svårt att hitta utrymme för när man sitter upptagen med det dagliga arbetet - men det är verkligen tvärtom. Det är extremt konkret och påtagligt på en praktisk nivå, och det är också det som gör det så roligt. Man ser tydligt vad man åstadkommer i konsultuppdraget - och vilken nytta vi skapar för slutanvändarna”, säger Fredric Travaglia. 

 
5 anledningar att automatisera era processer

1. Gör rätt saker på rätt sätt

Arbetet med att ta fram en automatiseringslösning handlar bara delvis om teknik. Toppen på isberget är verktygen och de praktiska handgreppen för att ta bort repetitiva manuella arbetsuppgifter, men den stora vinsten under ytan handlar om ett bättre, smidigare sätt att arbeta på, där automatiseringen och tekniken ger stöd för ett mer effektivt arbetsflöde. Verktyg och effektivisering av processer som automatiseras går hand i hand – för att ge tid och fokus till rätt aktiviteter, med bästa möjliga förutsättningar. 

2. Bli snabbare

Vinsten med att automatisera en process är inte bara tiden som läggs på arbetsuppgifterna. Det kan också vara en kvalitetsfaktor – att minimera risker och fel i form av den mänskliga faktorn som kräver omarbete, och att uppnå kortare ledtider. Med en automatiserad process utförs jobbet direkt. Flaskhalsar och arbetsmoment där ärenden hamnar på kö kan förenklas – mindre stress för medarbetaren och ofta till stor glädje för slutkunden. 

3. Skapa mer utrumme för kreativitet

De flesta upplever en pressad arbetsmiljö där allt mer ska göras av färre personer och på kortare tid, samtidigt som man ska utveckla sig själv och verksamheten i rätt riktning. Tänk på möjligheten att frigöra upp till 30 procent av arbetstiden för många av medarbetarna i ert företag. Vilka problem skulle de kunna lösa istället? Vilka projekt, tjänster eller produkter skulle all den frigjorda tiden kunna satsas på? Vad skulle det betyda för er långsiktigt?  

4. Leverera ett bättre kundupplevelse

Den kortsiktiga vinsten av automatisering är såklart effektivitet och arbetstid från återkommande manuella arbetsuppgifter som kan elimineras, men på lite sikt handlar det om konkurrenskraft och en bättre kundupplevelse. Utväxlingen på den tid som medarbetare frigörs ifrån – där man kan jobba på att skapa ännu bättre erbjudande och upplevelse för kunden. 

5. Framtidssäkra ert företag

Om ni blir snabbare, skapar mer tid för de viktigaste sakerna och höjer er kundupplevelse - då kommer det med högsta sannolikhet att visa sig på sista raden i form av roligare siffror. Varför inte bli företaget som utvecklar era tjänster eller produkter istället för att administrera dem!

Dela