Skip to main content

Bild

People drinking coffee
Blogg

5 fördelar med RPA

Sektioner

Text

Om ditt företag ska ha en chans i den digitala revolutionen så måste ni börja tänka och agera därefter redan idag! Ett smart sätt att frigöra tid för att kunna vara kreativ är just att automatisera repetitiva och arbetsintensiva manuella uppgifter - och på så sätt få tid över till utveckling och nyskapande.

 

RPA är något som passar alla branscher. Att låta en robot ta över delar av de mest monotona och repetitiva arbetsuppgifterna leder bland annat till att medarbetare för tid över för värdeskapande arbetsuppgifter, och en hel rad andra fördelar!

5 fördelar med RPA

1. Säkrare processer 

Varje åtgärd en RPA-robot utför är en produkt av en konfiguration. Den kommer inte att trycka på fel tangent eller oavsiktligt ange ett felaktigt datavärde. Detta innebär att det går att lita på en RPA-robot även i de mest komplexa processerna. Arbetsuppgifterna utförs konsekvent och tillförlitligt. Förmågan att kombinera olika informationskällor är oöverträffad, säkrare kan det inte bli! 

2. Snabbare värdeskapande 

Att testa nya idéer och arbetssätt behöver inte ta lång tid eller vara kostsamt. Med RPA kan du skapa, testa och leverera nya flöden på bara några timmar istället för veckor eller månader! Skapa nya processer och testa nytt utan att det innebär ytterligare arbete för dina medarbetare! 

Med RPA kan du skapa, testa och leverera nya flöden på bara några timmar istället för veckor eller månader.

Author

Fredric Travaglia

Author's title

senior vice president, Process innovation

Text

3. Snabbare flöden

Det säger sig självt egentligen. Med en RPA robot som gör arbetsuppgifter som en mänsklig medarbetare tidigare gjort kommer det att gå snabbare. Inga onödiga klick eller knapptryck, inga fel som måste rättas till och inga lunchpauser eller lediga dagar. Med RPA kan arbetsuppgifter genomföras på bara minuter eller till och med sekunder, dygnet runt!  

4. Sänk dina kostnader 

Många företag står inför utmaningen att öka organisationens produktivitet utan att öka antalet anställda eller kostnader. En stor fördel med RPA är att robottekniken är relativt billigt och enkel att implementera, och som inte kräver en licensierad, skräddarsydd programvara eller avancerad systemintegration. Det är faktorer som bidrar till att organisationer kan öka tillväxten utan stora utgifter eller friktion bland medarbetare. 

5. Frigör tid och få gladare personal

För de flesta som inte dagligen arbetar med administrativa uppgifter är administration något som kanske verkar ”hända av sig självt”. Men så är det ju inte. I de flesta företag krävs en del administrativ handpåläggning. Dessa rutinmässiga arbetsuppgifter kan upplevas som långtråkiga och vara kreativt förödande för de som utför arbetet. Kan man då överlåta de mest monotona repetitiva uppgifterna till en robot kan man frigöra tid som personalen istället kan lägga på att tillföra affärsvärde.  

 

Nedan kan du ladda ner guiden som handlar om att automatisera ekonomiavdelningen med hjälp av RPA. I guiden får du tips om vilka av alla processer som är bästa lämpade för RPA och varför just ekonomiavdelningen är ett perfekt ställe att börja på!

 

Fredric Travaglia, senior vice president, Process innovation Enfo

Dela