Skip to main content

Bild

People working in Pod chairs
Blogg

5 typexempel där RPA passar bäst!

Sektioner

Text

Robotic Process Automation (RPA) är ett hett ord på marknaden idag! Det låter ju helt fantastiskt att en robot kan ta över alla enformiga, energikrävande och kreativitetsslukande arbetsuppgifter som kompetent personal dagligen sliter med. Förutom nöjdare medarbetare kan en lyckad RPA innebära stora kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar för företaget!

 

Arbetet som roboten utför görs i den egna miljön, vilket betyder att man inte behöver installera nya system eller göra komplicerade integrationer. Roboten, eller systemet, installeras och repeterar helt enkelt en medarbetares rutinuppgifter och kan anpassas till dennes behov och användarmönster.  

Här är fem exempel på egenskaper för aktiviteter där RPA kan appliceras 

 • Stor datavolym 
 • Repetitiva arbetsuppgifter
 •  Manuell datahantering
 • Arbete över flera system som inte är integrerade
 • Aktivitet som utförs av ett stort antal medarbetare i verksamheten  

Många vill få RPA att framstå som lösningen på alla problem. Ökad tillväxt, nöjdare medarbetare och ökad konkurrenskraftighet är bara några exempel. Implementera bara RPA så kommer ditt företag att lyckas på alla områden. Men riktigt så enkelt är det inte. För att det ska vara lönsamt att implementera RPA är det av stor vikt att man har koll på hur och var RPA kommer in i din verksamhet. Till en början behöver man kartlägga de processer och arbetsflöden där RPA kan tillämpas, för att få en bild av vad som egentligen skulle gynnas av en sådan implementering.

För att det ska vara lönsamt att implementera RPA är det av stor vikt att man har koll på hur och var RPA kommer in i din verksamhet.

Author

Fredric Travaglia

Author's title

senior vice president, Process innovation

Text

Att välja ut processer: 

 • Börja med små och enkla processer. Tänk på att en enkel och logisk process går snabbare att implementera och går enklare att rätta till om det blir fel i ledet. 
 • Kartlägg processen noggrant. Inkludera alla steg i processen, beslutspunkter, villkor, roller och eventuella undantag. Underskatta inte vikten av att identifiera samtliga led, även om det kan verka som en enkel och okomplicerad process kan det innebära mer arbete än du tror. 
 • De processer du väljer måste vara värda att automatisera. Börja med de processer som upprepas dagligen, och ännu bättre, kanske är tråkiga moment som medarbetare blir glada av att slippa! 
 • Säkerställ att de processer du automatiserar inte kräver mänskliga beslut. Vid första anblick kan vissa processer verka lämpliga, det är därför det är så viktigt att identifiera samtliga steg i processen innan man bestämmer sig.  
 • Ett tips är att undersöka och identifiera flera processer parallellt. Vissa processer kan vara klockrena för RPA, andra kanske inte är det, men du kanske upptäcker andra sätt att effektivisera processen, trots att mänsklig handpåläggning är nödvändig. 
   

Fredric Travaglia,
Business Architect, Enfo

Ladda ned RPA Discovery Workshop. Se hur 4 timmars workshop kan skapa affärsvärde för dig!

Dela