Skip to main content

Bild

Image

People working in office
Blogg

7 slack hacks för dig som är utvecklare

Sektioner

Text

Slack är just nu ett av världens mest kraftfulla verktyg för att kommunicera med varandra på jobbet. Men, det kan också skapa lite förvirring - om det inte hanteras rätt.
 

Här är några värdefulla hacks för att undvika de vanligaste misstagen och använda systemet mer effektivt. Allt för att maximera ditt teams produktivitet.

1. Följ viktiga nyckelord

Se till att inte missa viktiga konversationer genom att sätta upp notifikationer för när ett speciellt ord används i dina kanaler.

2. Anpassa din slackbot

Ett smart sätt att spara lite tid är att anpassa vanliga frågor som ställs i gruppen genom att få Slackboten att svara på frågorna. Till exempel när någon skriver ”Servicedesk” så levererar slackbot kontaktuppgifter dit.

3. Använd quick messaging

När du har bråttom men måste påminna en kollega om att du kommer att vara Out of Office resten av dagen. Skriv /msg @Name eller /dm @Name i vilket meddelandefält som helst för att skriva ett direktmeddelande till vem du vill.

4. Reminder

Lägg till reminders för framtida och ibland återkommande händelser.
/remind [@someone eller #channel] [what] [when]
Även användbar genom att högerklicka på ett meddelande som man inte hinner hantera för tillfället.

5. Hoppa mellan konversationer

 Att multitaska är såklart inte att rekommendera - men ibland måste man, då är detta ett perfekt sätt.  ”Quick Switcher” är det snabbaste sättet att gå till en konversation.
Använd [Ctrl]+[K] på PC, eller [⌘]+[K] på Mac.

För att hoppa mellan pågående konversationer.
Använd [Ctrl]+[←] och [Ctrl]+[→] på PC, eller  [⌘]+[←] och [⌘]+[→] på Mac

6. Stör ej

När du behöver blocka tid för att fokusera på uppgifter - snooza alla dina notificationer genom att skriva /dnd i respektive kanal som du vill muta och skriv in hur lång tid du vill muta kanalen. Exempelvis: /dnd for two hours.

7. Få koll på alla shortcuts

Du kanske redan är en Power user av Slack men ibland kanske det händer att du glömmer. Klicka på [Ctrl+/] i Windows eller [⌘+/] på Mac för att få tillgång till hela listan med genvägar.

 

Därför ska du använda Slack!

Slack skapar transparens och förtroende. Kunden kan se vad som händer i projekten i realtid. Genom transparens skapar man tillit och förtroende.

Slack sparar tid

Tid är det värdefullaste som vi har. Genom att kunden kan ta del av allt i Slack så behöver inte alla projektledare uppdatera kunden om små detaljer hela tiden - eftersom de har full insyn och ser allt i realtid. Att göra samma uppföljning från till exempel Skype och mailkonversationer som bara nått ”inbjudna” mottagare går helt enkelt inte att jämföra med hur mycket tid som besparas med Slack. 

Notiser i mobilen eller på datorn

Notiser för viktiga kanaler/ord vid till exempel incidenter går direkt till de intressenter som konfigurerat dem. Det går att ställa in olika notiser på en specifik kanal för desktop respektive mobil.  

Slack tar tillvara på er samlade kompetens

Om någon av era medarbetare sitter ute i ett kundprojekt så kan den personen vända sig till en grupp, eller person och direkt få hjälp med att lösa sitt problem. Detta skapar extremt kompetenta och snabba team.

Videokonferens och delning

Projektmöten, kundmöten med mera möjliggörs med delning av skrivbord och dokument utan behov av att bjuda in. Istället konfigureras reminders via slackbot (även om placeholders till gemensamma kalendrar är rekommenderade för att undvika krock).

Appar och integrationer

Det finns en hel del integreringar mot slack. Till exempel för att tillgängliggöra utvalda larm från olika övervakningskällor. Skicka in status på olika jobb som körs, det vill säga att de körs samt status med resultat.

Det finns också appar av mer social karaktär så som tex LunchTrain som kan aktiveras i lämplig publik kanal för att koordinera vart och när Lunchtåget går för dem som vill hänga med.

 

Fredrik Munkvold, service delivery manager

Ansvarar för kundleverans med cirka 40 involverade konsulter på Enfo som alla levererar molnlösningar inom ett antal olika projekt. För mig och mina medarbetare är ett system som Slack nästintill ovärderlig.
LinkedIn: fredrikmunkvold

Dela