Skip to main content

Bild

Image

Hand holding Iphone Device
Blogg

Aarons jobb är att skydda våra kunders data

Sektioner

Text

Aaron Wicker är ansvarig för en av Enfos viktigaste avdelningar – Global Security Operationtions Center (G-SOC). ”Den största utmaningen för företag idag är att säkra sina affärsmässiga tillgångar rent IT-mässigt. Ett modernt företag måst jobba proaktivt – inte reaktivt med sin IT-säkerhet”, säger Aaron.

 

Aaron anställdes som Senior Security Consultant i januari 2018. Med sig till Enfo tog han 10 års imponerande erfarenhet från IT- säkerhetsarbete från offentlig sektor i USA.

Siffror ljuger inte

Aaron tog sig an sin nya roll och började träffa våra kunder. Han observerade, lyssnade och skapade sig en förståelse för hur våra kunders behov av IT-säkerhet såg ut. För Aaron blev det snabbt uppenbart att det fanns ett stort behov för tjänster som SOC.

Nästa steg för Aaron och hans team var att utvärdera och utveckla SOC. Med stöd av ledningen blev resultat vad vi idag kallar Enfos G-SOC. Avdelningens uppgift är att kontinuerligt övervaka och förbättra våra kunders IT-säkerhet inom On-Prem, Hybrid och Cloud - samtidigt som man förebygger, upptäcker, begränsar, analyserar och besvarar på cyberhot och attacker.

”Jag vill inte måla upp skräckbilder när jag ska övertyga en VD och styrelse att investera i IT-säkerhet – men fakta, statistik och mätetalen ljuger inte”, berättar Aaron.

Image

Image

Aaron Wicker

Det handlar inte om du kommer bli attackerad. Det handlar om när.

Author

Aaron Wicker

Author's title

Global security operations center

Text

Vi snabbspolar fram till hösten 2018. Aaron och hans team arbetar aktivt med att utveckla processer och procedurer för Enfos säkerhetsuppdrag. Aarons team består av handplockade individer med över 30 års kombinerad erfarenhet från både privat och offentlig sektor. All den erfarenhet G-SOC har med sig skapar väldigt mycket välbehövligt värde för alla Enfos kunder.

”Vi förväntar oss att G-SOC kommer växa väldigt mycket under det kommande året i samband med att Enfo lanserar sina Cloud Care tjänster”, förklarar Aaron.

”Det synkar bra med vår VD:s vision om att ha ett G-SOC team knutet till alla Cloud Care tjänster. Säkerhetsaspekten är en väldigt stor del av molntjänsterna”, fortsätter Aaron.

Flytten till molnet – det säkraste alternativet

Enfo vill ändra på det stigma som säger att en flytt till molnet inte är säkert. Enligt Aaron är det snarare raka motsatsen. Att migrera till molnet kommer faktiskt göra det enklare att säkra upp ett företags data.

G-SOC har möjlighet att härleda och analysera alla säkerhetsrelaterade händelser och logga data över det ständigt föränderliga landskapet, samtidigt som man besvarar incidenter i realtid. Säkerhet genom automatisering och styrning.

”Om vi kan nå ut och visa företag hur vi kan säkra deras data kommer G-SOC att bli en bra språngbräda för våra kunder upp i molnet. Om en av våra kunder blir attackerade och G-SOC kontinuerligt övervakar alla molnmiljöer kommer vi kunna besvara, begränsa och eliminera alla IT-hot på ett väldigt effektivt sätt. På så sätt skyddar vi inte bara integriteten på kundens data, utan även deras förtroende och rykte”, avslutar Aaron.

Dela