Skip to main content

Bild

tech woman
Blogg

API hjälper dig att sätta kunden i fokus på riktigt

Sektioner

API hjälper dig att sätta kunden i fokus på riktigt

Text

”Change is the new constant”. Vi lever i en föränderlig värld där ny teknik utvecklas snabbare än vi människor hinner med. Men förändring är en del av vår vardag och något vi måste anamma för att inte hamna för långt bakom konkurrenterna. De mest innovativa har länge använt bland annat API:er som en nyckel till att öka förändringstakten och bli kundcentrerade på riktigt. 

Konsumtionsmönster ändras hela tiden och vi människor vill ha tillgång till informationen när och var vi vill. Det är inte längre acceptabelt att få vänta – vi är vana vid att vara otåliga. Det ställer enorma krav på vår IT-miljö och sättet våra system och applikationer kommunicerar med varandra. I en så snabb värld fungerar inte traditionella (mer långsamma) sätt att integrera. Vi behöver agilitet och konnektivitet som dessutom sträcker sig utanför den egna brandväggen.

 

Sömlös kundresa med API och nätverk 

 

Tänk dig en kundresa som symboliserar din bransch eller mer specifikt ditt företag. Hur har denna resa förändrats under se senaste åren? Min gissning är att kundresan numera är mer komplex och omfattar tjänster och produkter från mer än en organisation. Håller du med? Vi är vana vid större utbud och valmöjligheter idag. Vi är vana vid integrerade lösningar som ger mig det jag vill ha direkt och helst på ett och samma ställe. Därför börjar kunder även efterfråga konnektivitet mellan externa tjänster. Jag som kund bryr mig om min resa och mina behov – inte huruvida allt erbjuds under ett och samma tak eller inte. Och det är egentligen inget konstigt. Tittar vi på frågan ur ett användarperspektiv är det självklart att alla lösningar och system ska kommunicera med varandra för att minimera friktion och maximera användarupplevelsen. Om kundresan börjar hos företag X och slutar hos företag Y behöver dessa organisationer kommunicera sömlöst med varandra för att ge kunden den bästa upplevelsen.

Frågan blir dock mer komplex om vi blandar in affären och pengar. Då tenderar vi att titta förbi det som är bäst för kunden och istället se till det som är bäst för vår organisations plånbok. Då tappar vi ibland det kundcentrerade tänket och i förlängningen även pengarna. En användare som får en sömlös och exceptionell upplevelse kommer att stanna kvar och rekommendera fler att testa. En användare som upplever friktion och onödiga stopp lämnar.

Så tänk om vi skulle kunna nyttja tjänster, dvs moderna API’er, inte bara för att kommunicera mellan våra interna system, egna kunder och partners. Tänk om vi skulle bredda detta nätverk till att omfatta även våra konkurrenter. En skrämmande tanke för många, men sett ut kundens glasögon så är den optimal. Har du någon gång velat köpa en tjänst, men gärna kombinera den med en tjänst hos konkurrenten? Det är precis det som sömlöst möjliggörs med API:er och nätverkstänk. Om vi är modiga nog att lägga konkurrensen åt sidan och istället fokusera på kunden, dyker nya samarbeten upp som möter kundens behov och köpresa fullt ut. Därigenom mångfaldigas alla parters nytta och värde.

Kristina Lid

Head of Mulesoft/Opensource Integration
Applications

 

Är du nyfiken på hur du skulle kunna komma igång med ditt första API-projekt? Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att identifiera dina viktigaste behov där API skulle kunna vara nyckeln till framgång.

 

Dela