Skip to main content

Bild

Image

Apple watch on wrist
Blogg

Att uppfinna hjulet på nytt eller inte – kom igång med smarta produkter

Sektioner

Text

I år har jag haft möjlighet att träffa många av våra kunder som arbetar inom den tillverkande industrin. Våra diskussioner börjar oftast med att kunden berättar för mig om sin produkt som de har tillverkat och sålt i flera år.

 

Vad som på sistone börjat bekymra kunden är att konkurrensen såväl hemma som utomlands pressar ner marginalerna. Då ställer jag ofta frågan: Vad skiljer egentligen er produkt från konkurrenternas? Vad krävs för att undvika att era konkurrenter kopierar och säljer er produkt billigare eller till och med gör en produkt som är bättre än er?

Många av de kunder jag möter håller med om att de måste tänka om när det gäller vad de verkligen säljer och hur de säljer det. Vi brukar prata om att göra deras befintliga produkter “smartare”, men vad betyder det? Enkelt uttryckt handlar det om att automatiskt och kontinuerligt mäta och samla in data från sin egen och närliggande produkter eller system. Sedan använda datapunkterna till att förbättra befintliga tjänster och processer eller att skapa nya intäktsströmmar genom att skapa nya tjänster. Många av mina kunder har redan förberett sig genom att göra sina produkter redo för IoT.

Så varför gör inte mina kunder bara sina produkter smartare och skapar nya tjänster direkt? Det mynnar snabbt ut i att kunderna inte vet exakt hur, eller kanske inte har rätt kompetens för att ta nästa steg. Jag skulle säga att man behöver täcka tre områden för att lyckas med smartare produkter och nya tjänster.

  • Man behöver ha en idé
  • Man behöver ha styrelsens och ledningens godkännande
  • Man behöver ha den tekniska lösningen.

På Enfo har vi metoderna och expertisen för att hantera allt det här, men i detta blogginlägg vill jag fokusera på den tekniska lösningen. Jag anser att det finns två sätt att implementera den tekniska lösningen. Antingen kontaktar man ett stort företag och köper en kommersiell “från-hyllan-lösning” (Commercial-off-the-shelf, COTS) eller så sätter man ihop en lösning själv, baserad på redan befintliga, öppna och standardiserade komponenter.

Jag hade nyligen en intressant diskussion med en potentiell kund där det här var huvudfrågan. Ska de köpa en COTS-lösning eller använda redan tillgängliga molnkomponenter för att sy ihop en lösning som helt uppfyller deras behov? Att köpa en COTS-lösning skulle kunna innebära att kunden snabbare kom ut på marknaden och det skulle inte kräva så mycket eget arbete.. Kunden skulle inte behöva egen expertis och tid från egna utvecklare  eftersom leverantören skulle stå för utvecklingen. Om man däremot använder redan befintliga molnkomponenter och bygger en specifik lösning för sina behov, skulle man kunna bygga en lösning som garanterat uppfyller såväl dagens som morgondagens behov.

Du behöver vara en ledare, inte en följare.

Author

Fredrik Khan

Author's title

Enfo Sales

Text

Det är just här det blir intressant tycker jag. När jag diskuterar med mina kunder säger de ofta att det som fått dem att lyckas har varit deras egen driftighet och uppfinningsrikedom kombinerat med deras kunnande om produkten de tillverkar. Det har i de flesta fall betytt att de har behövt bygga specialkomponenter för att kunna få till den produkt de verkligen velat producera. Som en kund sa:

“Genom att bara använda komponenter från hyllan skulle vi kanske kunna nå 80 % av vårt mål, men jag tror verkligen att det är de sista 20 % som gör oss till ledare”. 

Enligt min uppfattning gäller exakt samma argument vid utveckling av smartare produkter. Kommer en COTS-lösning att uppfylla 100 % av dina nuvarande och framtida behov? Antagligen inte. Du kommer antagligen att täcka omkring 80 % av dina behov men frågan är hur mycket de där sista procenten är värda för dig? Jag skulle säga att de återstående 20 % är vad som öppnar upp för fart och flexibilitet, något som verkligen krävs för att möjliggöra innovation. Du behöver vara en ledare, inte en följare

På Enfo har vi under lång tid framgångsrikt hjälpt våra kunder att skapa skräddarsydda lösningar baserade på standardkomponenter. Kontakta mig om du vill höra mer och diskutera detta mer i detalj.

 

Fredrik Khan, Enfo Sales

Dela