Skip to main content

Bild

industry11
Blogg

Automatisering, den dolda potentialen

Sektioner

fredrictravaglia.jpg

Text

Hävstång på automatiseringen, det låter ju minst sagt bra, eller hur?

Om du redan har läst föregående bloggposter i den här serien, vet du att vi har täckt in olika aspekter av att implementera automatisering; inneboende misstro mot ny teknologi och ”att det skall vara som det alltid har varit”, att undvika de vanligaste misstagen när man går från manuella arbetsflöden till automatiska processer, samt att hitta rätt mix mellan att förbättra arbetsflöden samtidigt som ytterligare ett verktyg och ny teknologisk plattform kan vara en utmaning. Samtliga behöver dock överbryggas för att få hävstång på automatiseringsarbetet, och med framgång på dessa områden kan det ge möjlighet att spela i en helt annan division för er verksamhet, dina kollegor, och era kunder.

På ett sätt skulle titeln på den här bloggposten kunnat vara ”få hävstång på din investering i teknik”, eftersom tillämpningen av teknik och teknologi i de flesta fall ämnar att förenkla eller effektivisera ett visst arbetsmoment; något vi inte vill- eller har råd att -utföra manuellt. Vi skulle kunna kalla det att ”skapa förmågor” och “eliminera slöseri”.

Klassiska LEAN metoder beskriver eliminering av slöseri med minnesregeln TIM WOODSTransportation, Inventory, Motion, Waiting, Overprocessing, Overproduction, Defects, Skills (de låter sig inte översättas lika smidigt till en minnesregel, men förklaring följer nedan)

En kort beskrivning av varje belyser relativt effektivt vilka områden vi kan adressera med teknologi och automatisering som verktyg.

  • TransportationFörflyttning av inventarier eller information
  • Inventory – Inventarier eller information som kund ej tagit del av
  • Motion – Onödig transport (personal eller verktyg)
  • WaitingVäntetid på nödvändig information eller inventarier
  • OverprocessingÖverarbete, mer än nödvändigt
  • OverproductionInarbetning, arbete innan det behövs
  • DefectsMisstag och fel som behöver rättas till
  • SkillsAtt inte få full nytta av tillgängliga kompetenser

Eliminera slöseri

Genom tex. integration, BPM eller RPA som teknik och verktyg kan vi säkerställa att rätt information når rätt mottagare i rätt tid, utan undantag, 24/7, och förflyttningen, är helautomatiserad. Aldrig mer behöver en SAP export gås igenom i Excel där filtrering, sortering och kopiera – klistra av informationen blir till inmatning i ett annat system för att generera en rapport eller skapa ett presentationsmaterial.

Det kan även inkludera ett antal förändringar eller berikningar av informationsmängden, som idag kanske utförs manuellt. Som att lägga till ett prefix för riktnummer, att summera en kolumn i en rapport, att slå ihop eller isär textfält där formatet behöver se annorlunda ut i tilltänkt målsystem etc. för att nämna några få exempel. Det görs automatiskt, varje gång, utan misstag eller fel som behöver rättas till.

Vinsten, den mätbara nyttan i varje arbetsmoment, aktivitet och process, är att ledtider kortas ned eller försvinner (väntetid på nödvändig information). Det faktiska arbete som behöver utföras minimeras (överarbete, mer än nödvändigt). De automatiserade delarna av arbetsflödet är kvalitetssäkrade och felfria (misstag och fel som behöver rättas till), och det arbete som uträttas ändrar fokus från manuellt, repetitivt stansande till kreativ innovation och problemlösning som säkrar att medarbetarnas fulla kompetens och förmåga kommer till sin rätt (full nytta av tillgängliga kompetenser). Kom ihåg att effektiv automatisering även i sig inkluderar eliminering av överarbete, även om det sker per automatik. 

Det säger sig självt att kunder, internt såväl som externt, kommer att uppleva en helt annan nivå av tillgänglighet, transparens och svarstider som i jämförelse med föregående situation blir ett paradigmskifte.

Skapa förmågor

Med det här perspektivet på vad effektiv automatiseringsteknologi kan göra för era nuvarande arbetssätt, vad innebär det då för er verksamhet som helhet och hur ni närmar er och kommunicerar med era kunder?

Sett till trenderna på marknaden inom praktiskt taget varje domän de senaste 20 åren, står det klart att en viktig del av våra egna förväntningar som kund, oavsett om det gäller en vara eller en tjänst, online eller offline – är digital och informationskomponenten står i centrum. Om jag behöver en vara, vill jag kunna beställa den online. Jag vill kunna följa leveransstatus från utskick till leverans. Jag vill kunna se produktinformation och egenskaper online, och jag vill kunna diskutera varan med andra konsumenter för att få ut mesta möjliga nytta från den. Det här är helt oavsett om det är en IoT produkt kopplad till en centraliserad tjänst. Då behöver vi titta på en separat uppsättning med relaterade tjänster, mätetal, kundbeteende och användardata osv. vilket i sig kan förflytta en verksamhet från reaktiv och konkurrensdriven till proaktiv och kundcentrerad.

Det här är exempel på förmågor som bara är möjliga genom att få hävstång på sin investering i teknologi och automatisering. Det finns ingen tänkbar väg att gå för att uppnå samma resultat när det gäller informationsdelning och transparens, utan effektiv automatisering. Allt att döma av den riktning som både marknad och konsumentbeteende har tagit, det vill säga om man fortsatt vill vara konkurrenskraftig, relevant och av värde för en snabbrörlig informationsdriven kundbas. Man kan föreställa sig att det här bara gäller den flyktiga B2C marknaden, men i så fall får man se upp, B2B är än mer datadrivet, från leverantörskedja till eftermarknad håller informationsflödet på att bli den affärskritiska kärna som varje marknadsledare oavsett domän bibehåller sin ledning genom. Som slutanvändare tar vi våra beteenden och förväntningar som både konsumenter och medarbetare i båda riktningarna, intuitiv sömlös tillgång till information, på det privata såväl som professionella planet, är standard, och en förmåga man inte kan driva en växande verksamhet utan.

Enfo arbetar med olika typer av automatisering kopplat till informationshantering och värdeskapande. Vi har lång erfarenhet av hur man bör modellera, planera, implementera och köra integrationsplattformar, automatiseringsverktyg, business intelligence- och analyticsverktyg. Vi vet hur man effektivt driftar dem, lokalt eller i molnet, på ett säkert och verksamhetsanpassat sätt.

Det här är tredje delen av fyra i en bloggserie om intelligent automatisering; hur man använder tekniken på ett smart sätt för att få ut så mycket som möjligt av den tid, energi och de resurser varje organisation behöver investera för att utveckla sitt kunderbjudande, kvalitet och konkurrensförmåga.

Här kommer ytterligare några lästips om du vill läsa vidare och lyssna till andra material från vårt arkiv:

Webinar: RPA – Why, what & How?

Blogg: AI vs RPA

Blogg: 70% time saved by RPA

Kundcase: Hartela

Skulle du vilja diskutera vidare kring hur ni kan dra nytta av att eliminera tråkiga, enformiga och repetitiva arbetsmoment från era processer? Kontakta oss på Enfo! Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte för att diskutera alltifrån IT stategi till implementation av specifika verktyg och lösningar utifrån de utmaningar och behov som gäller för just er verksamhet.

Fredric Travaglia 
Business Development Consultant, Enfo 
fredric.travaglia@enfo.se
LinkedIn

Dela