Skip to main content

Bild

Person presenting in meeting
Blogg

Bättre verksamhetsstyrning med RPA

Sektioner

Text

Wilfredo Pareto formulerade sin princip kring orsak och verkan i slutet på 1800-talet. Populärt brukar vi än idag referera till den som 80/20-regeln, tex att 80% av resultatet uppnås genom 20% av insatsen, som tex att 80% av försäljningen i en verksamhet genereras av 20% av kunderna.

 

I likhet med 80/20-regeln, spenderar vi i många organisationer idag större delen av vår tid och energi dedikerad till verksamhetsstyrning på att försöka förstå, samla in och sammanställa data, information - för presentation i ett sammanhängande format som sedan skall utgöra underlag för väl genomtänkta beslut och direktiv som leder verksamheten framåt.

Då det mesta av den information vi behöver fångas och lagras i system som inte är kopplade till varandra, sitter vi som mänskliga "bryggor" och kompenserar för funktionalitet som saknas - varje dag, vecka, månad och kvartal - beroende på vilken roll och ansvarsområde vi jobbar med. I bästa fall fördelar sig tiden just 80/20, mellan beredning och faktisk analys, beslutsfattande - men i värsta fall skapas underlag på underlag utan uppföljning, systematisk analys och överlagda beslut; man tar beslut på magkänsla och instinkt, för man har inte tid att se över sina modeller och mätresultat.

Tänk om det vore möjligt att få hjälp med en del av beredningsarbetet, att det mest mekaniska, repetitiva och - i ärlighetens namn, lätt själsdödande - kunde automatiseras så att det skapades mer tid för reflektion över utfallet, och en möjlighet att utveckla modellerna för uppföljning. Robotic Process Automation, RPA, är ett verktyg som kopierar - replikerar - repetitiva arbetsuppgifter som tex att skapa och sammanställa ett underlag för en månadsrapport från flera olika källor.

Föreställ dig att det omvända förhållandet gällde, att 80% av tiden för verksamhetsstyrning kunde användas till att se över modeller, mätresultat och beslutsunderlag, för att sedan genom gemensam diskussion och analys ta genomtänkta beslut som konsekvent följs upp - och att 20% av tiden behövdes för att skapa underlaget. Hur skulle det kännas - vad skulle det kunna betyda i förlängningen för utvecklingen av din verksamhet?

Vi på Enfo vill gärna hjälpa er vidare i nästa steg på er resa i digitaliseringsarbetet, och erbjuder möjligheten till en workshop kring hur RPA kan skapa högre effektivitet och mer tid på att skapa värde och lösa problem i er verksamhet.

 

Fredric Travaglia, Senior Vice President, Process Innovation at Enfo 

Ladda ner RPA discovery workshop. Se hur en 4 timmars workshop kan skapa affärsvärde för dig >>

Dela