Skip to main content

Bild

Information management
Blogg

Bra beslutsstöd behövs som mest i tuffa tider

Sektioner

Anna Bergendal, Enfo

Text

I stressade tider som nu under coronapandemin är det lätt att bli rädd. Reptilhjärnan slår till och vi slår på skyddsmekanismerna. Med rädsla och känslor agerar du från hjärnans amygdala, och har sämre tillgång till ett logiskt resonemang. Vi tar ett beslut byggt på känsla som kanske inte är väl underbyggt, och konsekvenserna kan bli förödande.
 

Bättre ett beslut än inget alls tänker kanske du, och visst är det så att man måste våga ta beslut särskilt i dessa tider. Inte stå handlingsförlamad och se vägskälen passera, men våga ha lite is i magen och utvärdera alternativen. Finns ett bra beslutsstöd till hands kan man snabbt utvärdera och ta välgrundade och effektiva beslut.

Men magkänslan då, kommer man inte långt på den? Jo, min åsikt är att man bör lyssna på sin inre kompass, i synnerhet om du och dina medarbetare har lång erfarenhet i branschen. Magkänslan ger dig teser att undersöka och som kan bekräftas med stöd av data. Avvikelser dyker alltid upp så fort man har börjat ”gräva” och analysera, vilket kan vara avgörande för hur ni tar er vidare på bästa sätt.

Låt mig ta ett enkelt exempel:

  1. Magkänsla: den här produktkategorin säljer företaget X mycket av till bra marginaler och ska fortsätta med.
  2. Beslutsstödet: Ja, det är goda marginaler på de flesta marknader, men i region Y är det betydligt sämre marginaler. I vissa fall även negativt täckningsbidrag på grund av kostsamma reklamationer.
  3. BI-systemet (business intelligence) fångar upp data från såväl ekonomisystem som underliggande kvalitetssystem.
  4. Beslut: vi fortsätter med produktkategorin, men ser över vårt erbjudande i region Y.

Jag skulle också vilja påstå att det är svårt i dagens globala värld att lyckas fånga alla bra beslut med sin magkänsla, eftersom det hela tiden dyker upp nya scenarier. Se bara på coronapandemin, som är ett nytt scenario för oss alla. Ingen är erfaren nog att sitta på alla svar.

Som ett komplement till att analysera utifrån magkänslan behöver du därför också ett beslutsstöd med KPI:er som reflekterar företagets mål och strategi, baserat på det vi vet idag. Min erfarenhet är att dessa nyckeltal ska vara enkla att förstå och därmed lätta att kommunicera och agera på. ”Keep it simple!” I stressade situationer är beslutsstöd enkla att ta till sig och skapar trygghet i beslut.

Har man gjort sin hemläxa fångar man här upp produktkategorin vars erbjudande behöver ses över, som i mitt exempel.

Min starka rekommendation till dig är: fatta beslut baserat på vad du vet, och inte på vad du tror.

Author

Anna Bergendal

Author's title

Business and consulting manager, Analytics, på Enfo

Text

Att ge verksamheten en trygghet i sina beslut

Det är just nu viktigt att förstå varifrån intäkterna till företaget kommer, och säkerställa att de fortsätter strömma in även nästa månad. Vilka är dina viktigaste kunder? Vilka produkter eller tjänster är lönsamma? Även kostnader bör ses över. Vad kan vi skjuta på? Vilka abonnemang kan pausas? Resultaträkningen är en utmärkt start där man många gånger kan få ut mer än man tror. Koppla sedan på data från t ex ert CRM- eller kvalitetssystem så får du en än mer heltäckande bild.

Jag träffar ofta företag som har utmaningar med just detta, dvs att de som sitter med ansvaret har svårt att koppla sitt finansiella resultat till verksamheten. Det saknas ett underlag för bra ekonomiska beslut hos beslutsfattarna. Med hjälp av ett beslutsstöd kan de själva analysera resultatet från olika perspektiv – exempelvis kund, produkt eller avdelning. Detta skapar förståelse och trygghet.

Samtidigt som vi tänker kortsiktigt måste vi även tänka på morgondagen. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke, och att fatta rätt beslut på lång sikt kan vara avgörande för framtiden. Se till att göra smarta val för framtiden – då kan du positionera företaget väl på marknaden när det tar fart igen.
 

Fler snabba beslut i en orolig tid

Vi lever just nu i en komplex värld där vi ofta vill ha enkla och snabba svar. Gråskalan har ersatts av svart eller vitt. I en pandemi som denna blir det än mer tydligt. Det finns ingen tid för debatt i möten och det behövs otvetydiga svar som styr företaget i rätt riktning. Känner du dig trygg med att dina beslut alltid är rätt avvägda, särskilt då magkänslan övertygar dig om det? Min starka rekommendation till dig är: fatta beslut baserat på vad du vet, och inte på vad du tror.
 

Tveka inte att höra av dig till mig om du vill veta mer om hur vi på Enfo kan hjälpa din verksamhet att fatta rätt beslut med rätt beslutsstödsystem.
 

Anna Bergendal arbetar som Business and consulting manager inom Analytics på Enfo
anna.bergendal@enfo.se
LinkedIn

Dela