Skip to main content

Bild

Yhteiskehittäminen_co-creation_Seppo_Kuula
Blogg

Co-creation driver tjänstebranschen

Sektioner

Text

Tjänsteföretag verkar allt oftare i nätverk. Dessa ekosystem utvecklas enligt marknaden så att de svarar mot slutanvändarnas föränderliga behov. Co-creation eller medskapande, lean och service design är centrala metoder i en miljö där tempot är högt.

Internet och informationsteknologi sammanför ekosystem och håller ihop dem. Utvecklingen drivs av data i realtid med datamängder som ökar exponentiellt. Affärsmodeller följer marknaden medan tekniska framsteg och iterativ service design styr värdeskapandet. Självbetjäning och ett allt mer mångsidigt tjänsteerbjudande påskyndar tjänstefieringen. I den här miljön är det inte den starkaste eller smartaste som klarar sig, utan den som kan anpassa sig allra snabbast. Och alla bolag är IT-bolag.

I den här miljön är det inte den starkaste eller smartaste som klarar sig, utan den som kan anpassa sig allra snabbast. Och alla bolag är IT-bolag.

Author

Seppo Kuula

Author's title

vd

Text

I ekosystemet finns i allmänhet en stark plattformsleverantör, som tjänsteutvecklingen kretsar kring. Kända exempel är Apple, Facebook, Google, Amazon och Alibaba, men samma tänk blir vanligare i sammanslutningar av mindre företag. Företagen integrerar sina resurser i ett gemensamt värdeskapande.

En förändrad verksamhetsmiljö kräver förändring i verksamhetslogiken: produktdriven logik som dominerat sedan industrialiseringen främjar inte co-creation eller tätt samarbete. Företag som jobbar med tjänster har ändå fastnat i den här gamla modellen som baserar sig på att utveckla produkter, marknadsföra och hoppas på affär. Men det fungerar inte så bra för tjänster – produkter säljs, tjänster köps. Individer och företag skaffar tjänster som de har ett genuint behov av. Tjänsteleverantören ska vara en möjliggörare, inte en underleverantör.

Vi kan svara mot omvälvningen genom att kombinera lean-tänk och en serviceorienterad affärslogik. Förmågan att svara mot ständig förändring förutsätter att tjänsteföretag har både en serviceorienterad och iterativ verksamhetsmodell, där värde skapas tillsammans med kunden.

I Norden har vi högt utbildade och digitala samhällen och har alla möjligheter till framgång inom globala ekosystem, till och med som plattformsaktörer. Vi behöver samarbete mellan universitet och företag med målet att skapa en ny serviceorienterad plattform som är anpassad till globala kunders behov. Det här kräver ständig utveckling av verksamhetsmodellen, koordinering för värde och ett nytt ledarskap där ägare, styrelse och den operativa ledningen har förtroende för sin organisation och transparensen är god. Så här kan vi stötta nordiska tjänstebolag och -exportörer att gå framåt enligt trenderna.

 

Seppo Kuula, vd för Enfo, disputerade den 20 maj 2020. Hans doktorsavhandling ”Continuous co-creation of knowledge-intensive business services” finns tillgänglig på Uleåborgs universitets webbplats

Dela