Skip to main content

Bild

Person working on couch
Blogg

Därför kräver framtidens arbetskraft RPA

Sektioner

Text

Antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigare jämfört med de i arbetsför ålder och rekryteringsbehovet det närmsta 10 åren är enormt. Vi står inför en stor utmaning om vi framöver skall kunna bibehålla de välfärdsnivåer och den tillväxt vi är beroende av i vår vardag. Färre ska göra mer på kortare tid, men hur ska det gå ihop? Sedan tidernas begynnelse har vi hittat sätt att få ut mer effekt av våra individuella insatser, och här tror vi att RPA kan bli en viktig hävstång.

 

Såg du kanske ”Svenska Nyheter” med Jesper Rönndahl på SVT för ett tag sedan? Rönndahls satir och humorprogram tar upp aktuella ämnen och berörde – i förhållande till migration, integration och arbetsmarknad - problematiken med de enorma pensionsavgångar vi nu genomgår i alla verksamheter då 40- och 50-talister lämnar arbetsmarknaden för att gå i pension.  Programmet må vara ett humorprogram, men kärnan i resonemanget är i allra högsta grad ett påtagligt problem som vi – inom både privat och offentlig sektor – behöver hitta flera olika sätt att bemöta.

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – beskriver i sin publikation ”Ekonomirapporten” ett rekryteringsbehov på 500000 medarbetare de närmsta 10 åren. Och det är bara inom den delen av offentlig sektor, vilket understryker allvaret i situationen om vi framöver skall kunna bibehålla de välfärdsnivåer och den tillväxt vi är beroende av i vår vardag.

Image

Arbetskraft_RPA

Mellan 40-60% av alla arbetsgivare rapporterar att man har brist på arbetskraft oavsett om det är i privat eller offentlig regi. 

Author

Arbetsförmedlingen

Text

Enorma problem, enorma utmaningar – men vad kan vi då göra rent praktiskt för att hitta sätt att frigöra resurser, tid och energi för att kompensera för att mer arbete skall utföras av färre människor på kortare tid?

Många av oss känner igen att mycket av den tid vi lägger på jobbet präglas av administration och repetitiva arbetsmoment som i sig inte hjälper våra kunder, våra brukare, patienter eller kollegor – att det är andra uppgifter, som tyvärr skuffas undan, som är det som verkligen skapar värde. 

Robotic Process Automation – RPA – är en teknikplattform och verktyg för att bygga stöd i det vardagliga arbetet, som avlastar en del av den handläggning som är regelstyrd och mekanisk, för att istället ge utrymme för att fokusera på de mänskliga aspekterna i arbetet; problemlösning, kreativitet och att möta andra människor för att fånga deras behov. 

Det låter lite som science fiction, och kanske lite oroväckande – är det här första steget mot att bli ersatt av en robot?  Nej, namnet och terminologin till trots är det här ytterligare ett av verktygen i vår digitala verktygslåda som underlättar tillvaron för oss och utgör en möjlig hävstång för en allt mindre arbetskraft att utföra ett arbete som tidigare krävde fler resurser som vi inte längre har tillgängliga på arbetsmarknaden. 

Sedan tidernas begynnelse har vi hittat sätt att få ut mer effekt av våra individuella insatser – hjulet, hävstången (bokstavligen), block och talja .. ända fram till dagens tillämpning av modern teknologi – och trots det är behovet av fler som kan bidra till att bygga framtidens samhälle bara större. 

Fredric Travaglia, Senior Vice President, Process Innovation at Enfo 

Dela