Skip to main content

Bild

Image

Enfo Meeting
Blogg

Datakonvergens är en enorm chans

Sektioner

Image

Seppo Kuula

Text

Datakonvergens innebär datadriven konkurrenskraft genom att koppla ihop olika ekosystem, plattformar och kanaler. Den mobila konvergensen började i Norden och det gör datakonvergensen också.

 

Fyra av fem affärskritiska applikationer finns idag i datacenter. En av fem finns i molnet. Vår uppskattning är att förhållandet är så gott som det omvända inom fem år. Dessutom kommer själva hjärtat, d.v.s. företagens affärssystem (ERP), förr eller senare att tas till i molnet. Det är nämligen bara i molnet som man verkligen kan föra samman data i ekosystem för att skapa affärsvärde. Enskilda företag, möjligen med undantag för finansinstitut och teleoperatörer, har helt enkelt inte tillräckligt mycket data för avancerade tekniker som till exempel automatiserad marknadsföring eller robotiserad processautomation. Värdet är och kommer att finnas i data tillgängligt i ekosystem.

Under de närmaste åren kommer vi att se hybrida dataplattformar: kombinationer av olika publika moln, privata moln och datacenter. Var vi hanterar data kommer under överskådlig tid fortsatt att skifta, men huvudriktningen är molnlösningar, både när det gäller affärsapplikationer och på längre sikt även affärssystem. De nya digitala tjänsterna är till stor del redan molnbaserade. 

Tidigare var praxis att olika affärsapplikationer knöts ihop via en central integrationsplattform (ESB). I molnmiljö måste alla lösningar stå på helt egna ben, och varje applikation måste alltså frigöras och tas till molnet, genom tekniker som till exempel containerisering. Migreringen kräver att varje enskild applikation ses i nytt ljus – lift and shift är alltid en tillfällig lösning. Utvecklingen av plattformsoberoende integrationer har precis kommit igång och överflyttningen av affärsapplikationer till molnet är i startgroparna. 

För att bemästra komplexa system som stödjer datadriven konkurrenskraft är det viktigt att ta hand om plattformar, applikationer och data på lång sikt.

Author

Seppo Kuula

Author's title

vd, Enfo

Text

Under senare år har digitala tjänster utvecklats som fristående lösningar, då man borrat sig ner i företagens system. Det här har möjliggjort snabb utveckling, men gjort det mer komplicerat att hantera helheten. Framöver är det nödvändigt att föra samman data oavsett om det gäller affärsapplikationer eller digitala konsumenttjänster. Det kräver förmåga att bemästra komplexitet. 

Informationshantering är A och O i datakonvergensen. Det handlar om en helhetssyn på informationsarkitektur, att hantera dataströmmar och exponentiellt ökande datamängder för att skapa nya affärsmöjligheter och effektivisera befintliga verksamheter. Slutmålet är tillgänglig, kontrollerad och ren data i realtid. 

För att bemästra komplexa system som stödjer datadriven konkurrenskraft är det viktigt att ta hand om plattformar, applikationer och data på lång sikt. Vi behöver agil utveckling, men också kapacitet att säkert köra lösningar och hantera data dygnet runt, året om.

I den här datakonvergensen vill vi vara en ledande aktör och en betrodd partner som stödjer våra kunder i att hantera, förädla, analysera och använda data i ekosystem för affärsnytta. Och vi vill bjuda in inte bara våra kunder, utan även våra branschkollegor att följa med på den här resan. Datakonvergens är nästa stora möjlighet för Norden. 

 

Seppo Kuula, vd, Enfo

Dela