Skip to main content

Bild

Person using Laptop
Blogg

Datakvalité och ett bra BI-verktyg – en förutsättning för ett effektivt underhåll

Sektioner

Text

Effektivt underhåll betyder en leveranssäker och lönsam produktion. Dock behöver många företag inom den svenska industrin lite hjälp på traven för att modernisera och effektivisera sitt underhållsarbete. Hur åstadkommer man ett effektivt underhåll, och vart ska man börja? Vi på Enfo menar att värdet ligger i er underhållsdata!

 

Traditionellt har underhållsarbete kännetecknats av att släcka bränder och hantera oplanerade produktionsstopp. Arbetet sker reaktivt när incidenter väl händer och produktionsstopp uppdagas, beslut måste då fattas baserat på magkänsla under stress. Detta är en stor risk för produktionen då den kan sättas ur spel. Grunden till dessa problem är att underhållsverksamheten inte har arbetat datadrivet. Har man inte koll på sin underhållsdata blir det svårt att utlösa mönster i sin produktion och förutspå potentiella produktionsstopp, slitage och underhåll av utrustning. Har man å andra sidan koll på sin underhållsdata kan man börja arbeta proaktivt och planera sina produktionsstopp och sitt underhåll.

Att ha sin data på ett och samma ställe i ett beslutstöd möjliggör ett proaktivt underhållsarbete.

Author

Louise Hardne

Author's title

Enfo Sales and Marketing

Text

Dock är det få som faktiskt har koll på sin underhållsdata. Om det finns ett underhållssystem är det ofta stor variation på vad som stoppas in i systemet. Dessutom förvaras data ibland i olika källor och ibland samlas inte data in överhuvudtaget eller så matas den in på ett felaktigt sätt. Många saknar standardisering och rätta processer när det kommer till datahantering och det blir då svårt att utföra analyser på de frågor man har. Samtliga punkter leder till att det blir svårt att få en helhetsbild över sin underhållsverksamhet och i sin tur sin produktion. Det blir en tidskrävande process att försöka samla in och analysera den data som finns, och dessutom kan analysen bli felaktig om data saknas eller om den är inkorrekt.

Det första steget som krävs för att uppnå ett effektivt underhållsarbete är att ha kvalitetssäkrad data och därefter ett bra beslutstöd. Att ha sin data på ett och samma ställe i ett beslutstöd möjliggör ett proaktivt underhållsarbete där analyser kan göras baserat på realtidsdata. Skräddarsydda applikationer baserat på underhållsprocessbehoven möjliggör snabba analyser på verksamhetskritiska frågor. Det är i er data som värdet ligger, och det är tack vare er data ni kommer kunna effektivisera ert underhåll och produktion!  

Vill du ha fler tips på hur du kan effektivisera ditt underhållsarbete? Ladda ner vår guide ”Underhåll 4.0 – Datadrivet Underhållsarbete”.

Louise Hardne, Enfo Sales and Marketing

Dela