Skip to main content

Bild

I akuta situationer är tid pengar. Ett dygn av stillastående utrustning kan kosta din verksamhet flera miljoner.
Blogg

En sökmotor som kan revolutionera verksamhetens underhållsarbete!

Sektioner

En sökmotor som kan revolutionera verksamhetens underhållsarbete!

Text

I akuta situationer är tid pengar. Ett dygn av stillastående utrustning kan kosta din verksamhet flera miljoner. Trots det förlitar sig de flesta underhållsingenjörer fortfarande på sin egen erfarenhet. Någon samlad kunskapsbas finns sällan i den manuella världen. Men idag finns det en ny digital lösning som kan revolutionera underhållsbranschen.

Håkan Östholm arbetar som senior konsult inom Strategic Asset Management och är digitalt ansvarig inom asset management på Enfo. Han möter ofta kunder som vill digitalisera sin verksamhet, men är osäkra på var de ska börja.

Ungefär 99 % av de verksamheter jag möter har inte en systematiserad lösning till sitt underhållsarbete när det gäller dokumentation. Trots att det är ett väsentligt område i verksamheten. Tyvärr är det vanligt att manualer, instruktioner och dokument om utrustningen finns spridda i över hela fabriken. Man använder sällan sina dokumenterade erfarenheter och dokumentation vilket leder till längre felsökningstider berättar Håkan.

EMA är vår Google för underhållsdata

Idag finns det nya digitala lösningar på våra utmaningar inom underhållsarbetet. Lösningar som sparar både tid och resurser för verksamheten.

Sökmotorn EMA (Equipment Maintenance Assistant) ger underhållsarbetaren och operatören snabb tillgång till all samlad kunskap, direkt i mobilen, plattan eller datorn. Dokumentationen knyts så nära användaren som möjligt.

”- EMA är som Google fast för underhållsarbete, det är helt nytt för industrin. Det är en digital lösning där vi samlar all kunskap kring utrustningen och gör den extremt tillgänglig. ”

Det här är revolutionerande för branschen. Det innebär nämligen att en underhållsingenjör som ska felsöka efter ett larm nu har tillgång till all tidigare information om utrustningen, direkt på plats. Genom EMA kan man söka på utrustningens larm/problem för att få fram alla tidigare manualer, dokumentation och underhållsrapporter. Informationen i sökmotorn sorteras dessutom efter relevans. På så vis går felsökningstiden ner markant. Även för de underhållare som arbetar med beredning av arbetsorder kommer få en effektivare vardag, då man med en lätt sökning kan hitta en tidigare planerad arbetsorder eller en instruktion.

EMA revolutionerar arbetsprocessen

Den nya digitala lösningen gör att dokumentationen inom verksamheten ständigt förbättras. Det är en plattform där kollegor kan dela med sig av sina rutiner och erfarenheter. Alla behöriga användare kommer åt instruktionsfilmer och dokumenterade rutiner som deras medarbetare har tagit fram för att effektivisera arbetsprocesserna. Om man upptäcker att någonting saknas kan det snabbt kompletteras i plattformen.

”- Den samlade historiken gör att arbetet går snabbare och att verksamheten blir mer vattentät. Där man förr behövde förlita sig på en persons erfarenheter kan man nu känna sig trygg med att både nya och tidigare anställda kommer ha samma information med sig och därmed ha möjligheten att utveckla sin kompetens.”

Dessutom kan EMA-systemet vägleda personal vid ett larm. När en maskin larmar kan den trigga en sökning i EMA ge information om vad som är fel och därefter även ge förslag på en lösning. På så vis kan till och med operatören lösa vissa problem innan underhållspersonalen ens hunnit dit.

Ju mer man använder och söker i EMA desto smartare blir systemet säger Håkan. Turordningen för sökresultatet optimeras fortlöpande med AI som ständigt lär sig vilken information som är mest relevant till just din aktuella sökning fortsätter han.

Implementering

Bara att koppla EMA mot Maximo har man kommit långt, därefter bör man koppla sina instruktioner.

Manualer och maskindokumentation skall scannas och kopplas men de tar man löpande genom att ta prioriterad utrustning först.

Här hjälper vi oftast våra kunder med både den praktiska delen i form av inscanning samt att få arkiveringen och informationen att bli användbar och logisk i EMA. Det är i användningen som realiseringen av värdet sker.

Själva systemet är enkelt att implementera i verksamheten. Utmaningen ligger i att få din nuvarande personalstyrka att komma igång och jobba med systemet.

Det krävs ett samarbete mellan maskin och människa. Ju mer man arbetar inom EMA desto mer korrekt utdelning får man när sökningar sker i sökmotorn berättar Håkan.

För att komma igång behöver personalen vägledning i hur man nyttjar den nya digitala lösningen på bästa sätt.

Det är självklart upp till varje organisation att avgöra hur kunskapsdelningen ska ske i verksamheten. På Enfo är vi noga med att stötta såväl chefer som operativ personal för att verkligen nå värdet.

 

Dela