Skip to main content

Bild

People working on high table
Blogg

Finns den digitala dimensionen på ekonomifunktionen?

Sektioner

Text

Jag börjar med en annan fråga - vad är digitalisering? Om du googlar får du olika svar, men det speglar egentligen mer hur långt man har kommit. En del företag eller avdelningar tittar på hur de kan hitta nya affärsmodeller och nya sätt att nå ut till sina kunder.

 

Här hör vi ofta termer som Big Data och Internet of Things (IoT). Andra tittar på hur de kan automatisera sina manuella processer. Många företag börjar med att digitalisera sin affär gentemot sina kunder men skulle också behöva titta på sina interna processer och system och integrera dem. Det är ofta här vi hittar ekonomifunktionen.

Vi kan titta på en vanlig process inom ekonomifunktionen som exempel: finansiell och operativ budget och prognos. Detta hanteras fortfarande väldigt manuellt, ofta med Excel, hos många företag. Vilka möjligheter finns om i stället ett modernt standardsystem används? Den stora vinsten är att det äntligen går att genomföra den budget- och prognosprocess som behövs och inte anpassa den efter vad som systemet idag kan hantera.

  • Öka frekvensen från budget och ev kvartalsprognoser till månads- eller veckoprognoser för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Många vill även kunna planera bortom årsskiftet och t ex rulla prognosen 12 eller 24 månader framåt.
  • Arbeta med sk drivare i planeringen, dvs det som driver intäkter och kostnader. Några exempel är antal sålda produkter, antal elever, utnyttjade sängplatser, beläggningsgrad och personer som ska anställas. Välkända nyckeltal gör det enklare att involvera och engagera verksamheten i planeringsarbetet.
  • Göra simuleringar runt olika scenarios, ex vad händer om svenska kronan sjunker eller jämföra effekten av olika försäljningskampanjer.
  • Hantera många iterationer och versioner av en budget eller prognos och samtidigt alltid ha en konsoliderad total under hela processen.
  • Få en strukturerad och effektiv process med arbetsflöde, ansvarsfördelning, förändring av strukturer, administration mm. 

 
På ett seminarium vi har haft runt digitalisering berättade Länsförsäkringar Stockholm om sin digitala resa som bl a inkluderar en månatlig rullande 24 månaders prognos. Alla chefer involveras och ska göra denna prognos på max 15 minuter! Detta bygger på ett enkelt och förståeligt gränssnitt för användaren, automatisk kostnadsfördelning och förinläsning av utfall och förslag på prognos som ev förändringar görs i. De har också en vision om en automatiserad uppföljning där de har gått från att 80% av tiden gick till att ta fram rapporter och 20% till analys till att kunna använda 80% av tiden till analys. Hur har de lyckats med detta? De har samlat informationen från över 7 olika datakällor på ett ställe och rapporterna har förenklats och finns tillgängliga på en gemensam portal. Att få mer tid till analys anser Länsförsäkringar Stockholm vara den största vinsten med digitaliseringen
 
Förutom att kunna frigöra tid till mer värdeskapande och roliga arbetsuppgifter är även kvalitet en stor vinst vid digitalisering inom ekonomifunktionen, dvs att kunna lita på informationen. Det som också är spännande för ekonomifunktionen i den digitala dimensionen är att med all den information de har tillgång till internt och även externt så kan de hjälpa verksamheten att se nya möjligheter och applicera ett analytiskt perspektiv inom helt nya områden. På så sätt kan de bli en viktig partner till verksamheten! 
 
Ja, det finns definitivt förutsättningar idag att jobba med den digitala dimensionen på ekonomifunktionen. - Finns den digitala dimensionen på ekonomifunktionen där du jobbar? Ladda ner vår guide nedan och upptäck möjligheterna. 

Ulla-Britt Fagerström, Consultant Manager, Enfo Data & Analytics

Dela