Skip to main content

Bild

Image

Automotive
Blogg

Framtidens bilindustri handlar inte om bilen utan om mobilitet

Sektioner

Text

Kunder vill inte ha en bil. De vill ha mobilitet. De vill ha en funktion eller en tjänst. Inte ens ett varumärke. När så småningom körandet till slut försvinner så har även varumärket på bilen spelat ut sin roll. Steget från biltillverkning till mobilitetslösning är enormt.

 

Så här kan det se ut

Förändringens vindar blåser i hela bilbranschen med allt ifrån att bygga självkörande bilar till nya intäktsmodeller. Men än så länge är det bara förändringens vindar – inte disruptiva orkaner - som i exempelvis hotellbranschen. Men när den största förändringen i bilbranschen sedan den föddes står för dörren väntar också extremt stora investeringar för att vara kvar i matchen. 

Plattformsekonomin blir nya default-läget

Vi har redan sett vad som händer i hotellbranschen, där många hotell har gått från att äga relationen med sina kunder till att i många fall bli leverantörer av hotellrum till hotels.com eller booking.com. På några få år har plattformsbolagen till stor del tagit över kundrelationen och förvandlat hotellkedjorna till leverantörer av rum. Och nu står en rad branscher på rad för att gå samma öde till mötes. Att inte samma sak skulle hända bilbranschen är osannolikt.

Det enda som står mellan bilmärket och slutkunden idag är en mobilitetslösning.

Author

Niklas Thulin

Text

En ny affärsmodell tar form

Elektrifieringen, självkörande fordon och mobilitet är det som kommer i grunden att förändra det som vi idag kallar för fordonsbranschen. Det är inga små förändringar utan genomgripande - de största sedan branschen föddes 1913 med den massproducerade T-Forden. Utmaningen ligger i att det går så extremt fort. Elektrifieringen är först ut och kräver en stor omställning och investeringar. Biltillverkare måste snabbt börja tjäna pengar på den för att frigöra resurser till självkörande fordon. Du kan inte misslyckas med elektrifieringen och satsa på självkörande fordon eller tvärtom. Alla steg måste klaffa.

De etablerade aktörerna på bilmarknaden borde se sig oroligt över axeln på uppstickarna. Idag kan bilföretag födas och börja producera bilar inom ett år. Bilar är faktiskt inte raketforskning idag - utan den håller på att förvandlas till vilken handelsvara som helst.

Även om denna bild kanske känns dystopisk så ligger här också världens största möjlighet - för den som vågar och vill se världen med nya ögon. Och den som är smart. Det handlar inte bara om att bygga lösningar för framtiden - det handlar lika mycket på att ta hand om återförsäljare och nuvarande kanaler så att man tjänar pengar idag - för att ha råd att kunna investera i framtiden.

Kundupplevelse är idag en vedertagen sanning som man inte längre behöver debattera om. Det som verkar vara det vinnande receptet är att leverera bra upplevelser på ett enkelt sätt. De företag som är bäst på det verkar vinna hela tiden. 

Har du inte en elektrifierad bil som är självkörande och som passar bra in för en leverantör av mobilitet så kommer du inte finnas kvar som biltillverkare – det är sanningen.

Author

Niklas Thulin

Text

Ägaren av infrastrukturen runt kundupplevelsen dikterar villkoren

Det som vi står inför är alltså en framtid där tillverkaren av bilen inte längre kommer att äga sina slutkunder. Det är den som äger kundupplevelsen som i slutändan kommer att diktera villkoren. Lite ironiskt kanske att det som har skett de senaste fem åren är att många har etablerat en relation med slutkonsumenten och sätter extremt högt värde i att ha en direkt dialog med kunden. Men med den utveckling som sker idag ser det snarare ut som om många bilmärken kommer att bli av med sina kundrelationer nästan lika snabbt som de fick dem.

Utmaningen för bilföretagen blir att släppa kärleken till sin egen produkt, det är faktiskt en av de största delarna i problematiken att förändra sig. Det enda man kan veta säker att den som inte förändrar sig kommer inte att finnas kvar.

Varumärket blir mindre viktigt

Idag är det fortfarande extremt viktigt med varumärke. Företagen satsar idag enorma mängder på varumärket. Och det är viktigt med varumärke. Idag. Men kanske inte imorgon. När det blir fråga om att bli en leverantör till en mobilitetslösning så spelar bilvarumärket en allt mindre roll.

Jag skulle till och med gå så långt som att säga att det är högst osannolikt att några av de traditionella märkena i framtiden blir bäst på att serva kundens mobilitet. Varför skulle jag associera mobilitet med BMW - kanske snarare expedia.com. Varför skulle jag bry mig om SKF - när jag köper en skateboard? Varför skulle jag bry mig om First Hotel när jag bokar hotellrum? Däremot så bryr jag mig om hur frukosten är. Hur rummen ser ut och hur servicen är och så vidare. Där blir leverantören viktig, men vad som står på loggan på huset jag sover i eller bilen som jag åker i, spelar en allt mindre roll.

När förvandlas automotive till mobility?

Förändringen inom fordonsindustrin kommer såklart inte över en natt utan sker gradvis. Allt sker parallellt med många andra saker i samhället. Den gradvis förändrade uppfattningen om att man inte vill äga något, faller samman med uppfattningen om att bara vill betala för det som man använder, och vi har blivit vana vid att använda olika tjänster och betala per minut - allt ifrån Uber till elcyklar från Voi. I en stor förändring är det alltid många saker som spelar in.

Elektrifieringen är det första blodbadet, följt av ett flertal andra. Har du inte en elektrifierad bil som är självkörande och som passar bra in för en leverantör av mobilitet så kommer du inte finnas kvar som biltillverkare - det är sanningen.

Vad som står på loggan på huset jag sover i eller bilen som jag åker i, spelar en allt mindre roll.

Author

Niklas Thulin

Text

Från återförsäljare till slutkund till ägare av mobilitetslösning

Från att ha varit helt beroende av några hundratals återförsäljare har bilindustrin centraliserat försäljningen och fått direktkontakt med alla sina slutkunder. Det enda som står mellan bilmärket och slutkunden idag är en mobilitetslösning. Och den kommer. Förmodligen snart.

Slutligen måste jag göra ett viktigt påpekande om att det nästan aldrig är den som är först med en lösning som gör den bäst. Utan det är oftast den som är bäst på att utveckla en redan befintlig idé som blir störst och gör den bästa lösningen.

 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur vi på Enfo möjliggör datadriven transformation för våra kunder inom automotive – exempelvis Volvo Cars och AB Volvo.

Image

Image

People working on high table
Lediga tjänster

Utvecklare som skapar kreativa lösningar inom automotive

Författare

Text

Niklas Thulin, Solution Sales Manager
niklas.thulin@enfo.se
+46 73 684 0629
LinkedIn 

Kontakt

Picture

Image

Dorotea Gawek

Kontakt

Dorotea Gawek

Område

Careers & HR

Telefon

+46 733 167 186

Dela