Skip to main content

Bild

Image

People working in office
Blogg

Framtidens integrationer kräver ny kompetens

Sektioner

Framtidens integrationer kräver ny kompetens

Text

Mängden data och applikationer växer för varje dag. Den digitala ekonomin vi lever i tvingar många organisationer att förändra och förbättra sin IT-miljö för att klara av nya konsumtionsmönster och behov. Det gör att integrationer mellan system och applikationer är en nyckelfråga för många IT-chefer idag. Det är en framgångsfaktor för tillväxt och expansion. Men framtidens integrationer kräver ett nytt tankesätt där flexibilitet och nya tjänstemodeller blir centrala. Det ställer dessutom helt nya krav på kompetensen för såväl införandet som efterföljande support.

För 20 år sedan handlade integration enbart om IT och teknik. Det var bara ett sätt att flytta data och få system att prata med varandra. Den tiden är förbi. Idag är integrationer en möjliggörare för innovation och bättre beslut om det görs på rätt sätt. Att ha en framtidssäkrad lösning för integration är ett sätt att stötta verksamheten och affärsutvecklingen på ett optimalt sätt. Integration har därmed blivit en affärskritisk del av organisationen och inte längre en ren IT-fråga. Men det är många som slåss om samma talanger och idag är efterfrågan på integrationskompetens betydligt större än tillgången.

 

Släpp gamla vanor och våga tänka nytt

Många IT-chefer och avdelningar slits idag mellan att stötta verksamheten på bästa sätt och att ha en så låg IT-kostnad som möjligt. Effektivitet, produktivitet och automatisering är begrepp som ofta återkommer när vi träffar kunder. För att lyckas hitta det bästa balansen krävs mod och nyfikenhet. Integrationer idag är en helt ny värld av möjligheter och för att kunna nyttja detta och få ut maximalt affärsvärde måste ni våga släppa gamla vanor och testa nya lösningar.

Traditionellt sett har många företag haft interna resurser för IT-projekt och lösningar och integrationer är inget undantag. Interna resurser har ansvarat för implementering, drift och support av integrationslösningen. I vissa fall med stöd av externa leverantörer, men ansvaret för att det ska fungera friktionsfritt och även kunna möta verksamhetens behov har hittills ofta legat på interna resurser. Behovet av dessa resurser ökar givetvis i takt med att behovet av integrationer ökar. Det är naturligt att se sig om efter fler talanger i det här läget. Men det kommer att vara svårt att anställa den här typen av kompetens. Det är för eftertraktat helt enkelt. Nästa lösning skulle kunna vara att vidareutbilda befintliga medarbetare. Nya lösningar kräver givetvis ny kompetens och för att lyckas vidareutbilda befintlig personal krävs att ni har tillräckligt djup kompetens kring dagens teknologi och att ni dessutom har resurser att hålla denna kunskap vid liv. Att vara expert kräver kontinuerligt arbete med lösningen.

Här tror vi att många organisationer skulle tjäna på att tänka i helt nya banor. Låt dina medarbetare få fokusera på era verksamhetskritiska system och beställa integration som en tjänst. Det omfattar design, utveckling, teknik, driftsättning, förvaltning och drift, såväl som expertisen ni behöver, när ni behöver den. Mängden information ökar som sagt varje dag och därmed behovet av integration och kommunikation. För att lyckas möta behoven från verksamheten måste ni våga testa nya arbetssätt. Till exempel att låta externa experter ansvara för er integration.

Dela