Skip to main content

Bild

Image

IT-services Enfo
Blogg

Gartners rapport för Analytics ur ett nordiskt perspektiv

Sektioner

Text

Gartners årliga rapport för Analytics & Business Intelligence är släppt. Rapporten innehåller den karakteristiska fyrfältaren som delar upp 22 leverantörer i kategorierna Niche Players, Challengers, Visionaries och Leaders där alla leverantörer tävlar om att klassas som en ledare i branschen.

 

Innan vi ger oss in på att granska vilken position de olika aktörerna har i år måste vi stanna upp och kolla vad det är egentligen är som utvärderas, vad BI & Analytics betyder idag samt vilka kapabiliteteter ett verktyg måste ha för att klassas som en ledare på marknaden. 

"Det räcker inte med bra visualiseringar längre"

Author

Jonas Wahlström

Author's title

Principal Consultant BI & Analytics

Text

Gartner menar att verktygens visualiseringsmöjligheter inte längre är en konkurrensfördel utan har blivit allmängods som användarna förväntar sig när de arbetar i verktygen. De särskiljande attributen har istället blivit verktygens förmåga att;

  • Hantera organisationens övergripande rapporteringsbehov.  Organisationer tittar på hur dessa plattformar som är kända för sin smidighet och agila utvecklingsmetoder kan tillgodose deras mer strukturerade rapporteringsbehov som idag ofta hanteras av äldre BI Verktyg som SAP (Business Objects), IBM (Cognos, pre-version 11) och Microsoft (SSRS onprem)
  • Augmented/Förstärkt analysförmåga. Med detta menar Gartner att plattformen använder sig av maskininlärning (ML) och/eller artificiell intelligens (AI) för att stötta användaren i sitt arbete med att förbereda data för analys, alternativt att dessa tekniker används för att ge förslag på insikter eller hjälpa användaren att förstå och förklara ett identifierat samband i datamängden.

I vår konsultvardag känner vi definitivt igen oss i att våra kunder gärna vill utforska hur dessa plattformar kan tillgodose såväl deras rapporteringsbehov som deras behov för utforskande analyser. Det förekommer inte lika ofta att de pratar om maskininlärning utan det är ofta något initierat av oss som analyspartner. I bilden* nedan kan vi se årets resultat. 

Image

Gartner

Text

En oförändrad ledarkvartett

Microsoft (Power BI) behåller sin ohotade ledarställning i utvärderingen och behåller sitt relativa avstånd gentemot konkurrenterna i ledarkvadranten. Detta tack vare sin tydliga och publika roadmap och Power BI-tjänsten som uppdateras varje vecka, vilket lett till introduktionen av hundratals nya funktioner under 2019 som sömlöst trycks ut till alla prenumeranter. Inledningsvis var Power BI mer av ett budgetalternativ gentemot de andra ledarplattformarna och konkurrerade på att vara tillräckligt bra samtidigt som produkten var betydligt billigare än de andra alternativen. Idag har Power BI fortfarande en attraktiv prismodell men har kompletterat det med funktionalitet i världsklass, speciellt om man utnyttjar Power BI:s smidiga integrationer med Microsofts övriga Office- och Azuretjänster.

Tableau är ständigt närvarande med sin förstklassiga användarupplevelse. Gartner framhåller att Tableaus enkla lösningar för visuell utforskning av data och manipulering har skapat en hängiven användarskara som agerar som deras ambassadörer. Historiskt har visualiseringsmöjligheterna inom Tableau varit dess differentierande faktor men som tidigare påvisat har den generella nivån kring visualisering höjts avsevärt de senaste åren och inom just detta område är avståndet inte lika stort som förr. Under 2019 köptes Tableau av Salesforce vilket skapar en viss osäkerhet om vart den produkten är på väg i framtiden då Salesforce redan har ett eget Analytics-verktyg (Einstein). Det ska bli spännande att följa! 

Qlik har som bekant en väldigt stor närvaro här i Norden. Vad som särskiljer Qlik från sina konkurrenter är framför allt den associativa motorn som tillåter användare kombinera och utforska data utan att bli begränsad av ramarna som ett frågebaserat verktyg upprättar. Detta har varit Qliks signum de senaste tjugo åren. Med köpet av Attunity stärker de upp sin förmåga kring integration och databehandling men än så länge hålls Attunity som en separat produkt. Qlik satsar mycket på artificiell intelligens, maskininlärning och förmågan att ta till sig data (dataläskunnighet). Qliks akilleshäl är samspelet mellan tjänsterna QlikView och Qlik Sense. Gartner rapporterar år efter år om användarnas upplevelse kring den otydliga och lite obekväma vägen mellan QlikWiew och Qlik Sense. Vidare rapporterar Gartner att Qlik tappat fart och marknadsrelevans. Vi hoppas att 2020 kommer bjuda oss på spännande nyheter från Qlik, speciellt kring tjänsteleverans och molnkompabilitet!

Thoughtspot är relativt sett en väldigt liten spelare men som har lyckats differentiera sig genom sin sökorienterade approach till analytics. Deras säljargument är att användaren ska kunna söka i sin interna data efter svar precis som de kan använda Google för att söka efter externa svar. De är alltså specialiserade på sök och AI i stor skala. Plattformen är bra på att upptäcka avvikelser, samband och göra komparativa analyser utan att skriva kod. Detta tillsammans med ett Facebook-likt gränssnitt med ett flöde som ger användaren förslag på analyser i anslutning till vad den tidigare har arbetat med gör att de ligger väldigt rätt i tiden. Thoughtspot används i regel som ett komplement till ett annan analysplattform och deras marknadsandel och ekosystem är väldigt liten jämfört med de andra ledarna.

 

Det bubblar utanför ledarkvadraten

Looker klassas som en utmanare (Challanger) för första gången vilket är ett stort steg då det betyder att deras kapacitet att utföra uppgifterna värderas som högre i år än någonsin tidigare och där kan vi på Enfo bara hålla med. Vad man ska veta om Looker är att den har en "in-database design" snarare än den rådande in-memory design som samtliga ledare har. LookML formulerar ett semantiskt lager som håller i alla affärsregler som sedan exekveras av den underliggande databasen. Det här designmönstret är som gjort för den nya generationen av datalager så som Google BigQuery, Azure Synapse, Amazon Redshift och Athena. Dessa databaser med möjlighet att tillfälligt skala upp för att besvara affärsfrågor kan hantera en arbetsbelastning som vida överstiger vad någon in-memory produkt kan göra. Under 2019 köptes Looker upp av Google, antagligen då deras produkt matchar så väl tillsammans med just Google BigQuery. Vi på Enfo tror att Looker kommer bryta sig in i ledarkvadranten, frågan är om det är redan 2021 eller senare?

En annan plattform som för första gången befinner sig i Challanger kvadranten är TIBCO Spotfire. Gartner beskriver TIBCO som extremt stark och mogen produkt när det gäller funktionalitet och leverans men som har tappat farten på marknaden. TIBCO är väldigt starkt när det gäller realtidsanalyser, geografiska analyser och sådana analyser som klassas som Data Science-arbete med stöd för både Python, R och alla funktioner från Statistica.  Allt detta sammanvävt i en enhetlig designmiljö.

 

Var är Amazon?

I den magiska kvadranten finns branschens jättar Microsoft, Google (via Looker), IBM, SAP och Alibaba representerade men det saknas en. Amazon är i allra högsta grad relevant inom BI och Analytics med deras tjänster i AWS och då specifikt Amazon Redshift men Amazon har fortfarande inget slutanvändargränssnitt eller plattform som svarar upp mot Gartners och marknadens referensram för Analytics. Vi skulle inte bli förvånade om Amazon bestämmer sig för att ge sig in även på den här marknaden som enligt Gartner fortfarande växer med runt 20 % för varje år från redan höga nivån på 80 miljarder dollar. Antingen genom uppköp eller egen utveckling. Närmast till hands ligger nog uppköp och ska vi spekulera i kandidater så är vår toppkandidat Elastic som är moderbolaget till analysverktygen Kibana som skulle passa väl in i AWS-portföljen.

 

Står du inför ett plattformsval?

Står din organisation inför ett skifte gällande er analys och rapporteringslösning? Vi hjälper dig gärna välja rätt alternativ för just er organisation. Ladda ner vår guide där vi jämför de två ledarna som är mest populära i Norden; Qlik och Microsoft!

 

*Källa: Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms", James Richardson, Rita Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 021120

 

 

Jonas Wahlström, Principal Consultant BI & Analytics, Enfo

jonas.wahlstrom@enfo.se

Linkedin

 

Dela