Skip to main content

Bild

Analytics laptop Enfo
Blogg

Gartners rapport för finansiell planering och analys ur ett svenskt perspektiv

Sektioner

Ulla_Britt_Fagerstrom

Text

Nu lagom till högsäsongen för budgetarbetet kommer här min analys av Gartners årliga rapport för molnbaserade lösningar för finansiell planering och analys. Det är 12 leverantörer som delas upp i den karakteristiska fyrfältaren med kategorierna Niche Players, Challengers, Visionaries och Leaders där alla leverantörer naturligtvis vill klassas som ledare.

 

Vad behövs för att vara en ledare?

Förutom många nöjda kunder behöver leverantörerna visa att de investerar mycket i sina lösningar och att de är ledande på marknaden och kan påverka vart den är på väg. De är även stabila leverantörer och har en hög visibilitet på marknaden.

Marknaden definieras som system som stöder ekonomifunktionen och processerna för finansiell planering, budgetering, modellering och utfallsrapportering. Det stora skiftet till molnbaserade lösningar har enlig Gartner redan skett och även om en del av leverantörerna också har sk on-premise lösningar så är det molnlösningen som utvärderas här.

Image

Gartner:Planning

Text

Ledarna i världen och Sverige

Knappt hälften av leverantörerna som utvärderas klassas som ledare vilket är intressant eftersom det brukar vara en större spridning. Jag tror det är kopplat till att finansiell planering och analys ur ett systemperspektiv är en enklare planeringsmodell som fler system kan hantera idag, även för stora och komplexa kunder. Jag tror bilden kommer ändras en hel del när operativ planering ute i verksamheten är med bland utvärderingskriterierna nästa år. Se mer om operativ planering ute i verksamheten under ”Vart tror Gartner att vi är om 4 år?” nedan.
 

Oracle, Workday (Adaptive Planning) och Anaplan var ledare även 2019 och OneStream och Tagetik var Visionaries. Oracle, OneStream och Tagetik har helhetslösningar som även inkluderar andra finansiella processer som  t ex koncernredovisning och detta uppskattas av många ekonomiavdelningar. Detta har dock i vissa fall gett lägre poäng på implementationstid eftersom flera processer implementeras samtidigt. Intressant är också att Anaplan, Oracle, OneStream och Tagetik har färdiga modeller för olika funktioner eller branscher som kan användas vid en implementation eller som inspiration.
 

Oracle har funnits på marknaden i Sverige väldigt länge och har en stor kundbas som de fokuserar mycket på. Det finns många partners och konsulter som kan Oracle. Anaplan, en av tre partners till oss, är den första riktiga molnbaserade planninglösningen i Sverige och de har också hunnit etablera sig här. Workday, OneStream och Tagetik är ganska nya och/eller små i Sverige och håller på att etablera sig och framför allt Workday och OneStream känns som lite nya och spännande system.
 

Jag tänkte även ta med IBM i min analys eftersom vi är partner med dem och de finns med i utvärderingen. IBM var 2019 högt upp i Visionaries och hovrar fortfarande nära ledarna, men som en Challenger. Enligt Gartner har detta inget med lösningen och funktionaliteten att göra, utan för att IBM inte har varit närvarande på marknaden. I Sverige har IBM Planning Analytics (fd TM1) en stor andel av marknaden med många partners, konsulter och kunder. Lösningen kan utökas med koncernredovisning och mer BI och det finns en licensmodell för mindre organisationer. De har också färdiga modeller för implementation.
 

På den svenska marknaden finns även flera lokala eller nordiska systemleverantörer som inte ingår i en sån här global utvärdering. Bl a har vi Effectplan som vi är partner till och som jag nog skulle placera någonstans i mitten, lite åt Niche players.
 

Vart tror Gartner att vi är om 4 år?

Redan i en Gartner rapport tidigare i år och även i denna flaggar Gartner för att de tror att inom 4 år kommer 70% implementera AI även inom ekonomi och våra planeringsprocesser. Det är funktionalitet som förväntas vara inbyggd i de olika lösningarna, som t ex ett system för budget och prognos. Här har leverantörerna kommit olika långt idag.
 

Gartner tror också att inom 4 år kommer 70% av alla finansiella planerings och analysprojekt inkludera operativ planering ute i verksamheten. Detta är speciellt intressant för det tror jag är en stor skillnad mellan systemen redan idag, om de klarar av att stötta komplexa och detaljerade operativa och mer verksamhetsnära planeringsprocesser eller inte. Gartner skriver själva att detta kriterium kommer vara med i nästa års utvärdering av olika leverantörer.

Här kan du se ett inspelat webinar från oss på Enfo om operativ planering ute i verksamheten.
 

Sedan tror Gartner att inom 4 år kommer 50% av de finansiella planerings och analyssystemen som implementeras komma från leverantörer som erbjuder en helhetslösning som inkluderar flera finansiella processer. Så tycker jag att det är redan idag i Sverige. Är det bättre att ha det bästa systemet för respektive process och koppla ihop dem eller att ha en helhetslösning för alla processer men oftast nichat för en funktion? Läs mer om detta här.
 

Fler tips på mer information:

  • Missa inte vårt inspelade Enfo webinar om vad du bör tänka på när du utvärderar vilket planeringssystem du ska köpa
  • Ladda ner vårt webinar om Budget och prognos i kristider och framåt på knappen längst ner på sidan. 

Ulla-Britt Fagerström arbetar som Business Unit Manager Planning, Advisory & Project Management på Enfo

ulla-britt.fagerstrom@enfo.se

LinkedIn

Dela