Skip to main content

Bild

Asset management Enfo
Blogg

IoT + IBM Maximo = Intelligent underhåll

Sektioner

IoT + IBM Maximo = Intelligent underhåll

Text

Idag står många företag inför utmaningen att börja digitalisera delar av sin verksamhet. Många är medvetna om att digitala lösningar kan spara på tid och resurser. Men det är vanligt att man tvekar inför starten i tron att en digitaliseringsprocess innebär stora investeringar i helt ny utrustning och nya maskiner. 

Sanningen är att du idag kan digitalisera din befintliga utrustning, utan att behöva byta ut maskiner eller ta in ny personal. I den här artikeln får du fem tips på hur du med dagens teknik kan utvinna digitala analyser från din nuvarande utrustning.

1. Hämta data ifrån utrustningen

Idag har 98 % av all utrustning PLC, datorn som tillhandahåller information och möjliggör kommunikation mellan maskin och operatör. Med en gateway kan du välja vilka data som du behöver för att kunna analysera och förbättra din utrustning.  Den enkla digitala uppdateringen innebär att du inte bara kan få ut information i realtid, nu kan du dessutom få informationen kopplad och sparad till en molntjänst. Denna data blir grunden för bättre analyser av din utrustning och verksamhet. Skapa en enkel dashboard för beslut i molnet eller koppla dina nya data till ett BI-system för analys och beslut.
 

2. Machine Learning - lär känna din utrustning

När din nya IOT-lösning är implementerat i verksamheten kan det informera er om när ett arbete behöver göras och vad som behöver göras efter man lärt systemet vilka åtgärder som man har gjort. Det kallas Machine Learning, Informationen som sparas i molnet kommer med rätt algoritmer att kunna visa dig när dina maskiner behöver underhållas, hur effektiva de faktiskt är och när de behöver underhållas redan innan de larmar. På så vis blir din verksamhet säkrare och mindre resurskrävande. Systemet kan exempelvis se om en pump börjar dra mer ström än vanligt, om trycket har höjts och pumpen börjar bli för varm. Då kommer systemet att flagga för att pumpen kan gå sönder om 14 dagar till 92% sannolikhet och själv föreslå ett planerat arbete innan situationen blir akut.

Du kan nu gå från ett händelsebaserat underhåll till ett digitalt och proaktivt underhåll. Du behöver inte längre schemalägga underhåll efter en viss tid, som en gång om året. Istället kan underhållet planeras efter utrustningens faktiska tillstånd. Du kan ställa in om du vill att systemet ska varna när en cylinder gjort exakt 400 000 slag, eftersom du vet att det då är dags att göra ett byte. Underhållet blir inte längre än gissningslek, utan baseras på data och verkliga behov.

Och eftersom ni slipper göra underhåll i onödan och begränsa uppkomsten av akuta situationer kommer även era underhållskostnader att minska markant.

3. Effektivisera flera delar av verksamheten

En ny digital lösning underlättar inte bara ert underhållsarbete, det underlättar flera delar av er verksamhet. Det nya systemet kan exempelvis visa teknikavdelningen vilka störningar utrustningen har över tid. Kvalitetsavdelningen och inköpsavdelningen kan få analyser som underlättar deras arbete. De kan exempelvis se om en leverantör behöver bytas ut på grund av bristfälligt inkommande material exempelvis. Och logistikavdelningen kan i sin tur snabbt se över aktuella order.

Data och historiken som samlas in kan med andra ord hjälpa din personal att ta korrekta och välgrundade beslut. På det viset blir hela verksamheten säkrare och mer effektiv.

4. Snabb digital förändring, anpassad efter era behov

Du behöver inte längre vara orolig för övermäktiga kostnader när du ska digitalisera din verksamhet. Det är enkelt att få din befintliga utrustning att bli mer effektiv och digital.

Det tar inte mer än en halvtimme att få gatewayen inkopplad och din första data hanar i molnet, givetvis måste man utreda vad man vill ha för data beroende på vad man behöver få ut för att kunna trigga förebyggande underhåll och input till prediktivt underhåll. Finns inte rätt signaler i PLC:n kan man koppla in nya sensorer till PLC:n eller till en tilläggsmodul i gatewayen. Man kan även på ett lätt sätt skapa nya data i gatewayen genom att programmera den så att tex kombinationen av två signaler blir en tredje som går till molnet. Dock behöver du ett smart Asset Management-system i grunden så som IBM Maximo och rätt stöd med att implementera verktygen. Så snart tekniken är på plats kommer den viktiga datan att analyseras och ge dig stora möjligheter för utveckling.

På Enfo arbetar vi med Asset Management-systemet IBM Maximo och här kan vi stötta kunder att få den digitala lösningen att anpassas efter er verksamhet. Vi vägleder såväl operativ personal som chefer och utvecklar systemet efter era behov. Med den nya digitala lösningen kan du enkelt uppdatera er befintliga utrustning, så att era arbetsprocesser blir smidigare och mer användbara inför framtiden.

5. Människa och metod stärker varandra

Digitala lösningar underlättar arbetet för din personal markant. Men den nya tekniken är värdelös utan mänsklig vägledning och rutiner. Med er erfarenhet kan systemet byggas upp så att det är så effektivt som möjligt för er och anpassat efter era behov. 

IBM har en unik digital lösning EMA (Equipment Maintenance Assistant) som är ett “Maintenance Google”-system. Det är en sökmotor för era underhållsingenjörer. Likt Google kan man här få fram rätt information med en enkel sökning. I EMA finns alla era arbetsorder i Maximo, manualer, dokument och rutiner samlade så att underhållet går fortare och smidigare. Underhållsingenjörerna kan snabbt hitta relevant information genom sin mobil, platta och dator när utrustningen behöver felsökas. Och ju mer sökmotorn används desto mer relevant information kommer man att få.

Det nya digitala systemet är med andra ord ett samarbete mellan människa och metod, mellan rutiner och algoritmer, som kontinuerligt förbättrar verksamheten och ger den ny kraft.

Kort om IBM Maximo

IBM Maximo är en plattform för hantering av fysiska tillgångar inom industrin. Maximo Asset Management är uppbyggt på en tjänsteorienterad arkitektur, en s.k. SOA (service-oriented architecture), som ger en heltäckande bild av alla resurstyper, deras tillstånd och placering samt de arbetsprocesser som stödjer dem. Allt för att ge dig optimala möjligheter för planering, styrning, revision och regelefterlevnad. Du får därmed en helhetsbild över hur tillgångarna används och ett underlag för att kunna styra resurserna i rätt riktigt.

På Enfo anpassar och utvecklar vi lösningar för underhållssystem och prediktivt underhåll baserat på IBM Maximo. Vår nyckel till framgång är kombinationen av system och verksamhetskompetens. Människa + maskin = hela vägen till värde med Enfo.

Dela