Skip to main content

Bild

header1
Blogg

Kvalitetssäkring av meddelandeflöden med REST

Sektioner

Thomas Dahlman

Text

En kollega till oss sa för några år sedan:
Traditionellt har vi som jobbat med integration alltid slagit ifrån oss test med svaret: Det  är svårt, krångligt, tar tid och blir dyrt samt är svårt att få beställaren att förstå varför och vad som behövs."
 

Så har det nog varit i en del fall. Vi tror också att det till viss del handlar om inställning och kunskap. Ibland kan det också handla om att testverktygen saknats, alternativt är relativt tunga investeringar.  Flera av våra kunder i ”Small-Medium”-segmentet har stabila integrationsplattformar från de större leverantörerna i integration.

Kan man då inte göra något åt detta, funderade vi på i våras. Jo. kanske det. Vi tänkte oss följande teorier: 

MatsA

Text

 1. Kan vi automatisera tester av MQ-flöden?
 2. Är proprietär programvara en del av lösningen?
 3. Vilka alternativ finns det?
 4. Kan vi använda modern, kostnadseffektiv testprogramvara och de-facto standarder tillsammans med en enkel ”översättare” och automatisera tester av MQ-flöden?

Låt oss erkänna: Vi tror att en ingrediens i detta är att använda verktyg och teknik som dagens utvecklare är vana vid. Vidare sökte vi verktyg som är open-source eller har en relativt lägre kostnad än de riktigt stora nischleverantörerna.

Vi som har arbetat med detta har gjort det när tid funnits eller vid sidan av det vardagliga kundfokuserade arbetet. I vår värld går kunden alltid först såklart. Det har funnits tider då det känts som att vi inte kommer någon vart eller när ett tekniskt uppslag visar vara en återvändsgränd. Men! Plötsligt efter några månaders prövande fram och tillbaka så händer det. Vi lyckas bevisa våra teroier:

 1. Kan vi automatisera tester av MQ-flöden?
  -  JA
 2. Proprietär programvara?
  – Det finns några få alternativ att köpa direkt från hyllan. Kostnaden för dessa är dock relativt hög. Det finns också viss funktionalitet i några av de stora plattformarna för att hantera exempelvis REST, men så fort man tar steget från de vanligaste användningsfallen så faller det.
 3. Alternativ?
  –  Det finns Open-source ramverk kopplade till SoapUI. Dock inte uppdaterade på länge och har en community som inte är aktiv.
 4. Använda modern testprogramvara tillsammans med ”översättare” och automatisera tester av MQ-flöden?
  - JA!

 

Image

Blogg integration v.44

Text

Vår ambition har varit att kunna driva all test med REST. Genom att göra det så kan man integrera med de flesta verktyg som finns på marknaden. Qtest är den lilla komponent som vi lagt till som saknats på marknaden som översätter REST till IBM MQ samt även förstår sig på testmönster. Vi har sedan själva valt att driva testerna manuellt med Postman eller automatiskt från Jenkins där vi också använder Newman för att köra Postmantesterna.

Med detta så behöver utvecklarna bara skriva testerna en gång. De kan använda testkoden för manuella tester i början av utvecklingscykeln vilket alla utvecklare vill. Vid ett senare skede kan de bara automatiseras med valfritt verktyg, i vårt fall Jenkins/Newman/Postman.

Om ni vill veta mer, kontakta gärna oss

Thomas Dahlman och Mats Andersson, integration på Enfo

Thomas Dahlman                                      
thomas.dahlman@enfogroup.com 
LinkedIn

Mats Andersson
mats.andersson@enfogroup.com
LinkedIn