Skip to main content

Bild

Tietovarasto_Enfo
Blogg

Kvalitetssäkring i integrationsleverans – it takes three to tango

Sektioner

Thomas Dahlman

Text

En kollega berättade nyligen om ett projekt där teamet hade testat efter förutsättningar och där beställarsidan hävdade samma sak på sin sida. Teamet produktionssätter och efter ett tag så smäller det. Roll-back, kraftuttryck och allmänt käbbel om varför felet inte hittades innan. Känns det igen?
 

När vi arbetar med integrationsleveranser i ett leverantör/beställarförhållande innebär det situationer där ansvaret för kvalitetssäkring riskerar att bli oklart och därmed infinner sig en känsla av krånglighet. Detta är inte bara synd utan innefattar också en stor risk för waste om vi ska prata agila termer. Mer om det senare i denna blogg. 

Integrationslösningar, oavsett om vi pratar B2B, EAI eller API består sällan av en ”in”- och en ”ut”-punkt, utan tre eller flera slutpunkter, härav min referens till att flera behöver bjuda upp till dans. Alla som strävar efter att leverera kvalitet i integrationsleveranser behöver förutsättningar för detta. Det finns olika vägar eller kombinationer för att nå dit: 

  • Tillgång till slutpunkter, kommunikationsvägar öppnade till team som hanterar sändande och mottagande system 
  • Detaljerade specifikationer, modell/struktur av sändande/mottagande parter  
  • Ett antal huvudfall inklusive testdata för dessa 

Vad är då waste som jag nämnde tidigare? Jo, ofta ser vi än idag tyvärr genomhastade beställningar där basala uppgifter saknas. Ibland går det bra trots detta, ibland går det inte fullt lika bra. De flesta av oss känner nog till de exempel när det inte går bra. Beställares kunder vägrar använda lösningen, leveranser felsorteras, utskick som inte ska gå iväg, tusentals felaktiga ordrar i produktion. Åter till ritbordet, gör om/gör rätt. Kostnad och förseningar. 

Leverantörerna då, är de felfria? Nej, så är det självfallet inte. Här krävs det att leverantörssidan tar upp kvalitetssäkring tidigt i arbetet om det inte faller in naturligt : 

  • DoR, Definition of Ready (se ovan) - Förutsättningar 
  • Red ut vem som testar vad. Vad menar vi med integrationstest till exempel? 
  • Hemmasnickrade Happy day-test duger inte 
  • Först manuella tester med relevant testdesign för att sedan göra testerna automatiserade 

Om vi hjälps åt att lyfta upp och  belysa detta så blir slutresultatet bättre och vi arbetar med lägre risk och minskar waste. Här krävs det att vi alla bjuder upp och deltar i tangon. 

Känner ni igen er i ovan beskrivningar?  

Kontakta gärna mig så kan jag beskriva närmare på vilka sätt vi kan hjälpa er med att hitta områden där slöseri förekommer och säkerställa att det görs rätt från början.  
 
Thomas Dahlman
Enfo QA Manager 
thomas.dahlman@enfogroup.com 
LinkedIn

Dela