Skip to main content

Bild

Image

Person presenting in meeting
Blogg

Lean planning

Sektioner

Text

Många av er kommer nu ut ur årets bugetprocess mer eller mindre svettiga och trötta. Behöver det verkligen vara så?

 

Jag var tidigare i höstas på ett utbildningsevent som IBM hade i Stockholm (IBM Analytics University) och lyssnade på ett föredrag från BARC om Lean Planning. Det är mycket som ska vara lean idag och jag var nyfiken på vad mer vi kan göra för att hjälpa våra kunder i deras budget- och prognos processer. 
 
I föredraget så delades organisationer och företag in i de som ligger i framkant och de som inte har kommit så långt, dvs eftersläntrarna. En intressant ingång i diskussionen är att eftersläntrarna fokuserar på att göra rätt saker till skillnad mot de som ligger i framkant som fokuserar på att göra rätt saker på rätt sätt. Lean Planning fokuserar på att göra rätt saker på rätt sätt. 

Hur gör du saker på rätt sätt? 

Det kanske inte är svårt att gissa sig till att om du har lämnat Excel och har en standardlösning som stöder processen så har du kommit en bra bit på vägen. Då finns förutsättningarna att anpassa planeringen till organisationens och marknadens krav och cykler och att arbeta på ett modernt sätt med t ex drivare, rullande prognoser och top-down/bottom-up. 

Det är viktigt att samla informationen på ett ställe så att alla arbetar mot samma data och strukturer. Men inte bara det utan definitioner, beräkningar och nyckeltal ska vara gemensamma. All konsolidering sker automatiskt. Det finns också en möjlighet att länka ihop de olika delarna av verksamheten som sälj, produktion, inköp, ekonomi osv. Kvalitén ökar. 

Det stora värdet är att få tid för att jobba med mer värdeskapande aktiviteter och och analyser och att kunna vara en partner till verksamheten. 

Author

Ulla-Britt Fagerström

Author's title

business manager Enfo Planning

Text

Ett bra stöd i planeringsprocessen är att integrera de olika datakällorna för automatisk uppdatering av t ex utfall och även nya konton, produkter, kunder etc. För att snabba upp processen och öka kvalitén förpopuleras en budget eller prognos med utfall och senaste prognos. Då har vi en riktning och behöver bara ändra om något nytt har dykt upp som påverkar affären. En annan fördel är att vi får in säsongsvariationerna i planen.  

För att öka träffsäkerheten i prognosen kan vi förpopulera en baseline skapad med prediktiv eller avancerad analys på stora datamängder som påverkar vår affär. Att göra simuleringar och skapa olika scenarios är också ett sätt att framtidssäkra organisationen. 

Varför ska du tänka lean planning? Det stora värdet är att få tid för att jobba med mer värdeskapande aktiviteter och och analyser och att kunna vara en partner till verksamheten. 

 

Ulla-Britt Fagerström, business manager Enfo Planning

Dela