Skip to main content

Bild

Image

Greeting at reception
Blogg

Mervärde i samarbete med kunden

Sektioner

Image

Seppo Kuula

Text

För att svara på dagens utmaningar måste företagen ta vara på snabbhet och kreativitet. Co-creation eller medskapande ger ny potential att skapa värde i nätverk med kunder, partners och även konkurrenter. Öppenhet och transparens är trumfkort.

 

I den traditionella modellen för värdeskapande är det den som utformar tjänsten eller produkten som sitter på kunskapen: man skapar ett behov hos kunden och den bästa möjliga tjänsten eller produkten för att tillfredsställa behovet. Men senast nu är det skäl att inse att digitaliseringen har demokratiserat informationshanteringen och att företag inte längre har ensamrätt till data. Då det är lätt att kopiera digitala tjänster och deras livscykel blir allt kortare ligger fokus på företagens förmåga att ständigt utveckla och underhålla tjänster. 

Digitaliseringen uppfattas fortsättningsvis alltför ofta som endast en teknologisk förändring. Istället bör vi fokusera på hur nya teknologier förändrar förväntningarna och inställningen hos kunderna – människorna – som går från passiva konsumenter till aktiva aktörer. I och med digitaliseringen finns inte bara nya möjligheter att få information om kundernas önskemål och beteenden, utan också att inkludera kunderna som en del i processen för värdeskapande. I centrum för såväl digitaliseringen som mer intelligent affärsverksamhet står alltså inte arbetsredskapen, utan människorna.

En lean-organisation där människor respekteras och ges befogenheter att skapa värde stöder processerna för medskapande.

Author

Seppo Kuula

Author's title

vd, Enfo

Text

Var en genuin partner för ditt nätverk 

Om man för hundra år sedan i industrialiseringens anda strävade efter att mångdubbla effektivitet, är dagens melodi att skala kreativitet genom att samarbeta med hela det värdeskapande ekosystemet från partners och konkurrenter till kundernas kunder. Vid co-creation medskapas värde i nätverket vid varje möte. Det handlar nu inte om en enskild produkt som ska marknadsföras, utan om en upplevelse: ett forum som är uppbyggt kring individer. Ett företag som tar vara på sitt nätverk är snabbare och intelligentare samt mer tåligt för instabilitet i verksamhetsmiljön. Potentialen av värdeskapande vid genuina möten är enorm jämfört med tidigare modeller där värdet blev till först i slutet av produktionsprocessen. 

En människa i dagens digitaliserade värld förväntar sig individualiserade tjänster och produkter och en övergång håller på att äga rum från massproduktion till ett nytt slags hantverk. Att uppfylla de mångsidiga behoven hos individer med skräddarsydda tjänster är inte lätt. För framgångsrikt medskapande krävs att företaget har förmåga att lyssna och leva sig in i en annans situation. Samarbetet är dömt att misslyckas om man inte är beredd att införa transparens i sina egna processer. Då kundens strategiska behov är i centrum måste marknadsföringen, produktutvecklingen och leveransen vara strömlinjeformade. Prognostisering blir allt svårare ju fler aktörer som deltar i skapandet av värde. 

Hos framgångsrika företag på marknader med stor konkurrens upplever de anställda äkta ägarskap för kundens projekt. En lean-organisation där människor respekteras och ges befogenheter att skapa värde stöder processerna för medskapande. Det lönar sig att närma sig medskapande uttryckligen som process istället för utgående ifrån enskilda handlingar. Det viktigaste är själva resan, då företaget med genuint och djupt samarbete blir en ansedd partner för hela sitt nätverk. 

 
Seppo Kuula, vd, Enfo

Dela