Skip to main content

Bild

Image

Person holding tablet
Blogg

Optimering ökar värdet på din verksamhetsplanering

Sektioner

Text

Planeringssystem har utvecklats i en rasande takt de senaste åren. Allt eftersom teknologin har utvecklats kommer mer kraftfulla och skalbara lösningar in på marknaden vilket ger verksamhetsplanerarna helt nya möjligheter.

 

Traditionella budgetprocesser byts inom många organisationer ut mot en planering i realtid och som är integrerad med övriga planeringsprocesser. Resultatet är en kontinuerlig planeringsprocess i stället för en årlig aktivitet i slutet av året.

Jag har under mina år på IBM och Enfo noterat att i Finland tar kunderna snabbare till sig nya teknologier än vad de gör här i Sverige. Behöver det vara så? Det vill vi naturligtvis ändra på så några av mina kollegor kommer tillsammans med mig lära oss mer om vad IBM erbjuder inom optimering. I väntan på detta delar jag med mig av min finska kollega Petri Sipolas kunskap inom området.

Fler och fler planeringslösningar flyttar in i molnet. Flexibla och skalbara molnbaserade planeringslösningar erbjuder ett väldigt konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ till sk ”on-premise” lösningar. Fördelarna med en molnbaserad lösning är följande:

  • Inget behov av en stor initial investering
  • En extremt snabb och kostnadseffektiv teknisk implementation
  • En skalbarhet som passar förändringar i verksamheten
  • Underhållsfritt, dvs inget behov av uppgraderingar av hård- eller mjukvara

Utvecklingen av planeringssystem skapar även möjligheter att utveckla processerna och tillhandahåller lösningar som sträcker sig längre in i verksamheten. Det finns ett stort antal värdehöjande möjligheter tillgängliga för olika processsteg. Ett exempel är att använda sig av prediktiv analys för att, t ex, skapa basvärden för planeringen.

Optimering är en annan intressant möjlighet. I detta sammanhang betyder optimering användandet av matematiska algoritmer och variabler för analys av data och skapandet av olika scenarios. När planeringsmodellerna integreras med t ex IBM’s optimerings system CPLEX skapas en kraftfull plattform för processande och beräkning av stora datamängder i realtid.

Försäljnings- och produktionsplanering kombinerat med en planering optimerad för ackumulerad försäljning på produktionslinjenivå är ett bra exempel på optimering i praktiken. Denna tar med olika parametrar som påverkar verksamheten i beräkningen som exempelvis tid, kapacitet och varor i lager. Ett annat exempel på fördelarna med optimering är personalplanering som är väldigt viktigt i personalintensiva branscher som t ex sjukvården. Optimering kan användas för att skapa ett schema som på bästa sätt garanterar tillräcklig kompetens på olika avdelningar eller skift, på ett kostnadseffektivt sätt. Faktorer som t ex lön, kompetens eller maximala antalet arbetstimmar på en vecka per avdelning skulle kunna ingå som optimeringsparametrar.

En optimeringslösning ger flera fördelar när den integreras med en planeringslösning. Det går att nästan helt gömma en optimering från slutanvändaren i planeringsprocessen. Dataanalysen sker i bakgrunden och det behövs ingen speciell användarutbildning. Slutanvändaren upplever optimeringen som ny funktionalitet i en existerande lösning.

Algoritmerna och parametrarna som används definieras vid implementationen för att vara i linje med verksamhetens behov. Slutanvändarna har ett enkelt gränssnitt där de kan ange sina önskade parametrar samt en start knapp för att initiera optimeringen enligt dessa. Optimeringsresultatet visas tydligt för användaren i numeriskt eller grafiskt format. I en integrerad lösning är dessutom det optimerade resultatet tillgängligt i planeringssystemet vilket effektivt påskyndar processen. En optimeringslösning som t ex IBM’s CPLEX är branschoberoende. Personal, schemaläggning, produktion och lageroptimering finns tillgängligt oberoende av industri.

Nyckeln till framgång ligger i förståelsen av verksamhetens behov vilket är grunden till lösningen. Vi rekommenderar även att börja i liten skala för att kunna bekräfta att de önskade vinsterna realiseras. Med mer kunskap är det enklare att expandera lösningen och rikta in den mot processområden där den kan generera mest värde. I bästa fall kan en framgångsrik integration av en optimeringslösning i planeringsprocessen även leda till en delvis automatisering av beslutsfattandet och frigöra tid för andra aktiviteter.

 

Ulla-Britt Fagerström baserat på en blog av Petri Sipola 

Dela