Skip to main content

Bild

Image

Service desk Enfo
Blogg

Planera verksamheten och få en glad(are) controller

Sektioner

Text

Oavsett om din verksamhet arbetar med en klassisk årsbudget, rullande prognos eller ”beyond budgeting” så finns det alltid en gemensam nämnare – alla organisationer behöver planera sin budgetprocess.

Du som läser detta tänker kanske, ”vi har redan en jobbig budgetprocess som det är vi behöver inte lägga mer tid på planering.” Och du har helt rätt, ni som organisation ska inte lägga mer tid på planering - utan på kärnverksamheten. Målet med en budget är inte att skapa en statisk balans och resultaträkning som styrelsen ska godkänna, för att du sedan ska göra avvikelseanalyser mot. Slutresultatet av en budget eller prognos är en balans och resultaträkning, men vad är egentligen syftet med att göra en plan?

Syftet med att planera är att verksamheten ska veta vad de ska göra för att nå det uppsatta målet. Därför behöver hela organisationen vara engagerad i planeringsprocessen, och alla bör också kunna dra nytta av processen. En organisation som har en bra plan är också bättre rustad för förändringar eftersom de vet vad som är drivarna i verksamheten, för om ni gör rätt så följer ni upp det ni planerar. Det här kanske låter självklart? Varje del i organisationen gör antagligen redan en plan för att nå ert budgetmål. Ni kanske också redan har ett dyrt prognosverktyg som ni rapporterar in i? Men inte sällan uppstår ändå problem i budgetprocessen.

Först och främst, det är antagligen inte det verktyg ni använder som är problemet. Någon av er kanske sitter och sliter sig själv i håret för att Excel är för statiskt och tänker att ”bara vi får ett nytt verktyg så blir allt bra.” Då kommer ni bli besvikna, för ett verktyg är bara ett stöd. Det viktiga är processen, oavsett om det är säljplanering, kampanjplanering eller lager så måste en alltid börja i vad som är målet med planen. Hur kan vi utforma mål för planen? Jo, vi måste titta på vilka KPIer driver respektive del i verksamheten, och få delarna att samarbeta för att dra åt samma håll.

Och hur får vi då alla delar att dra åt samma håll? Jo genom processer som ger direkt feedback i organisationen. Genom att ha en integrerad planeringsprocess så kommer ni upptäcka och kunna åtgärda intressekonflikter redan i planeringsstadiet. Det är också önskvärt att kontinuerligt uppdatera planen efter ändrade omständigheter, för oavsett hur bra ni är på att planera (eller gissa beroende på hur man ser på det) så har inte jag ännu träffat någon som kan se in i framtiden. En bonus som kommer med att kontinuerligt planera är att det tar mindre och mindre tid samt att alla får bättre förståelse för kärnverksamheten. Det är lite som att städa, plockar du undan lite varje dag så slipper du avsätta en hel helg för storstädning i slutet av månaden. Det blir helt enkelt bättre för dig, din verksamhet och framförallt er controller.

 

Jag hoppas att jag satt igång några tankeprocesser som kan hjälpa dig att ta nästa steg mot en bättre planerad budgetprocess i din verksamhet.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi på Enfo kan hjälpa till att optimera din verksamhets ekonomiprocesser!

 

Linus Björklund, Planningkonsult, Enfo

Linus.Bjorklund@enfogroup.com

Linkedin

 

Vill du veta mer? Ladda ner vårt webinar där vi berättar hur din verksamhet kan arbeta för att göra prognosen enklare, snabbare och roligare!

Dela