Skip to main content

Bild

Image

Integration services meeting Enfo
Blogg

Registervård är hetare än någonsin idag

Sektioner

Text

Vår digitala ekonomi och den tekniska utveckling vi haft har demokratiserat användningen av data. Verktygen blir mer och mer kraftfulla och samtidigt enklare att använda. Du behöver inte längre vara utvecklare för att kunna använda och analysera stora mängder data. Information är betydligt mer tillgänglig idag vilket i sin tur driver ett förändrat beteendemönster hos oss människor.

Vi har pratat med Magnus Hagdahl, senior konsult och expert inom Data & Analytics på Enfo. Han ser en tydlig trend i att fler och fler vill använda data i sitt dagliga arbete och med tillgången till self-serviceverktyg ökar denna trend hela tiden.

”Vi har haft en teknisk utveckling som gjort tillgängligheten av data mycket mer publik. För bara tio, femton år sedan var det väldigt svårt att få tag på data, särskilt data av bra kvalité. Idag har vi så mycket data att vi inte riktigt vet var vi ska börja titta. Det är en enorm möjlighet och samtidigt ett stort ansvar.”

Author

Magnus Hagdahl, senior konsult inom Analytics på Enfo

Text

För tio år sedan tittade organisationer främst på intern data. Det var enda sättet att säkerställa kvalitén på informationen. Den tiden är förbi menar Magnus Hagdahl. Numera kan vi titta på information högt och lågt innanför såväl som utanför vår egen organisation och faktiskt ha data av väldigt bra kvalitet. Det gör att våra möjligheter till datadrivna beslut är betydligt större idag än för bara några år sedan. Samtidigt är även vårt ansvar större. Tillgången till data, och särskilt känslig data gör att vårt ansvar ökar och därför är Data Governance i allmänhet och Masterdata Management (MDM) i synnerhet, eller registervård som det egentligen heter på svenska, otroligt hett idag fortsätter Magnus.

 

GDPR har gett Data Governance och MDM ett uppsving

Vi frågade Magnus kring de starkaste trenderna inom Analytics-området just nu och svaret blev att allt går i cykler precis som i övriga branscher. Data Governance och MDM har till exempel varit hett för att sedan ligga lite i skymundan. I och med GDPR (General Data Protection Regulation) och den åtstramning vi sett gällande hantering av personuppgifter så har dock Data Governance fått ett enormt genomslag och uppsving det senaste året. Att ha koll på sina register och den data vi processar har alltid varit viktig, men denna lagstiftning och de sanktioner som slarv kan medföra har gjort att registervård är hetare än någonsin idag säger Magnus.

”Masterdata eller registervård har blivit väldigt hett de senaste åren. Men kom ihåg att verktygen inte löser själva hanteringen av er data. Särskilt inte när människor är inblandade i processen. Däremot kan AI och Machine learning effektivisera kategorisering av data.”

Author

- Magnus Hagdahl, senior konsult inom Analytics på Enfo

Text

En annan trend är just användningen av AI och machine learning för att bygga in erfarenhet i organisationen på kortare tid. För människor tar erfarenhet flera år att bygga. Maskiner fixar det på en bråkdel av tiden och detta är en trend som bara kommer att växa mer och mer de närmsta åren menar Magnus. Tekniken kan hjälpa organisationer att fatta bättre och mer kvalitativa beslut snabbare och det borde fler organisationer nyttja fortsätter han. Genom machine learning kan kompetensöverföring påskyndas och du kan se mönster och upptäcka erfarenheter du inte visste att du hade.

 

3 misstag du vill undvika i jakten på att bli datadriven

Många organisationer som försökt införa ett datadrivet arbetssätt och misslyckats har en gemensam nämnare menar Magnus. Nämligen misstaget att tro att en teknisk pryl ska lösa utmaningen. Det fungerar inte. Att börja i tekniken eller verktyget är det enskilt största misstaget man kan begå. För att lyckas måste ni fokusera på organisationen och processerna i första hand och därefter hitta verktyg som stöttar era processer, inte det omvända fortsätter Magnus. Så det första misstaget du vill undvika är att tro att tekniken ska lösa allt, då är ni illa ute.

Det andra misstaget enligt Magnus är att underskatta vikten av hög datakvalité redan från start. Data Governance och MDM har som sagt alltid varit viktigt och du ska inte underskatta tiden detta faktiskt tar, särskilt när mängden data ökar för varje dag. Att hålla era register och er information rent och städat är extremt viktigt för att kunna fatta bättre beslut och det är en uppgift som måste få ta tid. Så avsätt tid till registervård och planera för hög datakvalité redan från början så blir det inte en tidskrävande överraskning som ingen vill kännas vid längre fram. Här kan modern teknik underlätta Governance-arbetet otroligt mycket genom att automatiskt kategorisera, klassificera och publicera rätt information till rätt person.

”100% av alla datakvalitetsproblem beror på människor!”

Author

Magnus Hagdahl, senior konsult inom Analytics på Enfo

Text

Slutligen handlar ett datadrivet arbetssätt om att förändra beteenden hos våra kollegor i organisationen. Så det sista misstaget jag ofta stöter på är att många underskattar hur lång tid det tar att förändra arbetssätt och beteenden. Förändring tar tid! Vi är vanedjur som vill göra så som vi alltid har gjort. Vi vill inte förändras. Därför måste ledning och ambassadörer för projekten ha tålamod och inte minst leda med gott exempel själva.

Så tänk långsiktigt, planera för förändringen, för utbildningar, för omtag och framför allt; gör så som ni vill att andra ska göra - nyttja data konsekvent i alla era beslut avslutar Magnus.

 

Är du nyfiken på att höra mer från Magnus och de erfarenheter och fallgropar han stött på i organisationer som strävar mot datadrivna beslut? Ladda ner vårt webinar där Magnus berättar mer om hur ni kan förädla och nyttja stora mängder data snabbt och enkelt för att lyckas bättre.

 

Dela