Skip to main content

Bild

team_laptop
Blogg

Robotarna tar över

Sektioner

fredrictravaglia.jpg

Text

Jaså - gör de verkligen det? Japp! Borde vi vara bekymrade? Nej, egentligen inte... det är faktiskt en bra grej, sett på det stora hela.

För de flesta av oss är det som vi kallar robotisering eller någon slags automatisering med regelstyrda resultat, något som har pågått sedan långt innan vi föddes. Man skulle till och med kunna säga att uppfinnandet av hjulet och anpassningen av djur som hästar och oxar till jordbruket är en form av automatisering. Vi drar nytta av tekniska framsteg och arbetssätt som avlastar oss, och ersätter mänskligt slit med något som förenklar och effektiviserar arbetet. Allt sedan civilisationens tidiga dagar har det här beteendet varit en drivande faktor som gett oss möjlighet att specialisera oss vidare inom våra respektive domäner och professioner, vilket leder vidare till nya nivåer av expertis, förståelse och upptäckter, så det är en bra grej.

Det finns dock några invändningar där den potentiellt negativa effekten av automatisering lyfts fram.

  • Automatisering gör tillvaron präglad av stress och arbetslivet omänskligt.
  • Våra liv kommer att styras av maskiner – Det kommer inte att finnas några jobb kvar.
  • Man kan inte lita på automatisering – det behövs riktiga människor som analyserar och tar beslut.

Låt oss se om vi kan besvara de här frågeställningarna på ett konstruktivt sätt:
 

Automatisering gör tillvaron präglad av stress och arbetslivet omänskligt

Visste du att ordet robot stammar från det tjeckiska ordet ’robota’ som betyder tvångsarbete? De uppgifter som lämpar sig bäst för automatisering och robotisering är enformiga, repetitiva och monotona uppgifter som följer ett givet mönster och regler. I många fall är det just sådana uppgifter som till exempel en återkommande rapport eller analys, att söka efter och sortera information, överföra data från ett system till ett annat, som gör det nästan omöjligt att hinna med att göra det där andra som är vårt riktiga jobb. Det som skapar värde och nytta för kollegor och kunder, den kreativa innovations- och problemlösningsprocessen, det vi egentligen är anställda till att lösa. Om vi tillämpar automatisering och robotisering, finns möjligheten att faktiskt göra vår tillvaro på jobbet mer mänsklig, och mindre stressig.
 

Våra liv kommer att styras av maskiner – Det kommer inte att finnas några jobb kvar

Kopplat till föregående resonemang, när vi frigör tid från enformiga, repetitiva och monotona arbetsuppgifter, får vi möjlighet att fokusera på det vi människor faktiskt är oslagbart bra på, nämligen problemlösning och kreativ innovation. Om vi ser tillbaka på historien är det ju inte så att vi inte kunde lista ut andra saker att göra än att vara hissoperatör, arbeta som växeltelefonist, bära vatten eller ta hand om hästar. I alla tider har vi tagit den tid och resurser vi lyckats få över, till att effektivisera och hitta bättre sätt att arbeta på, genom att vinna mer tid till högre produktivitet, kvalitet, värde och egen fritid utanför arbetet. Värden som vi dessutom kan dela med oss av till kollegor och kunder. Landvinningar i form av tid, resurser och nya förmågor innebär möjligheter – och det är upp till oss att nyttja teknologi på ett sätt som också förbättrar våra liv, genom sund översyn (governance modeller) och styrning i samklang med goda värderingar i verksamheten.
 

Man kan inte lita på automatisering – det behövs riktiga människor som analyserar och tar beslut

För att vara rättvis, så finns det en gnutta av sanning i den här farhågan. Automatisering och teknologi i sig garanterar inte väl genomtänkta, grundligt analyserade och rättvisa beslut. Det som hjälper oss att säkra tillämpningen av teknologi på ett sätt som ligger i linje med vettiga, mänskliga värderingar är att driva utvecklingen framåt på ett transparent, smart, smidigt och processorienterat sätt. På så vis kan automatisering och robotisering bli den hävstång vi får glädje, nytta och stöd av istället för en opålitlig ”svart låda” som styr tillvaron. Genom ett öppet, inkluderande och transparent arbetssätt får hela organisationen både mer nytta av investeringen i automatisering såväl som ett naturligt förtroende och tillit till tillämpningen av ny teknik. Något man kan se i utformningen av smarta, moderna applikationer som Swish, Klarna, Kivra osv. Fortsättning följer på det här ämnet i nästa bloggpost.

Enfo arbetar med olika typer av automatisering kopplat till informationshantering och värdeskapande. Vi har lång erfarenhet av hur man bör modellera, planera, implementera och köra integrationsplattformar, automatiseringsverktyg, business intelligence- och analyticsverktyg. Vi vet hur man effektivt driftar dem, lokalt eller i molnet, på ett säkert och verksamhetsanpassat sätt.

Det här är första delen av fyra i en bloggserie om intelligent automatisering; hur man använder tekniken på ett smart sätt för att få ut så mycket som möjligt av den tid, energi och de resurser varje organisation behöver investera för att utveckla sitt kunderbjudande, kvalitet och konkurrensförmåga.

Här kommer ytterligare några lästips om du vill läsa vidare och lyssna till andra material från vårt arkiv:

Webinar: RPA – Why, what & How?

Blogg: AI vs RPA

Blogg: 70% time saved by RPA

Kundcase: Hartela

Skulle du vilja diskutera vidare kring hur ni kan dra nytta av att eliminera tråkiga, enformiga och repetitiva arbetsmoment från era processer? Kontakta oss på Enfo! Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte för att diskutera alltifrån IT-strategi till implementation av specifika verktyg och lösningar utifrån de utmaningar och behov som gäller för just er verksamhet.

Fredric Travaglia 

Fredric.Travaglia@enfo.se

Business Development Consultant, Enfo 

Linkedin

Dela