Skip to main content

Bild

Så får du ut den fulla potentialen från IBM Maximo
Blogg

Så får du ut den fulla potentialen från IBM Maximo

Sektioner

Så får du ut den fulla potentialen från IBM Maximo

Text

Stora industrier står idag inför utmaningen att få arbetsflödet i den växande verksamheten att fungera smidigt och kostnadseffektivt. De organisationer som är effektiva och produktiva med underhåll, inköp samt lager- och förrådshantering sparar både tid och resurser. Detta kräver dock en digitalisering av verksamheten och ett välutnyttjat Asset Management-system som IBM Maximo.

Ett system som IBM Maximo kan hjälpa er att undvika spill och fokusera på värdeadderande aktiviteter. Men även det bästa systemet kan bli outnyttjat i organisationer som inte har sina processer på plats. Få personer vet hur man ska gå tillväga för att digitalisera verksamheten i praktiken. De flesta använder endast 10 % systemets faktiska potential och det är främst i implementeringen som potentialen går förlorad. För att förstå hur du kan nyttja de resterande 90 %:en av systemet och därmed maximera affärsvärdet så går vi här igenom fyra viktiga steg i implementeringen.

Förstå din verksamhet

Det första du behöver vara medveten om när du köper ett Asset Management-system är att du köper just ett verktyg och inte hela lösningen. Inget system kan vara hela lösningen, oavsett vad säljaren vill få dig att tro. Tekniken är vass och en viktig aspekt, men det tar dig inte hela vägen till värde. Det räcker alltså inte med att koppla in ett system och hoppas på det bästa. Själva affärsvärdet ligger i sättet det konfigureras på och sedan nyttjas i verksamheten. 

För att maximera värdet måste du känna din verksamhet och dess utmaningar och möjligheter. Du är en expert på det ni gör, du vet hur era arbetsprocesser ser ut och var ni kan behöva digitalt stöd. Idag kan du dessutom få hjälp av experter som kan systemet och dessutom har djup verksamhetskompetens från just din bransch. På så vis kan du få till en skräddarsydd implementering av systemet, så att det fungerar optimalt i just er miljö. Mitt tips är att se förbi verktyget och ta hjälp av en leverantör som kan ge dig helheten, det vill säga konfigurering såväl som verksamhetskompetensen. Då kommer ni att kunna nyttja den fulla kraften som finns i IBM Maximo. 

Undvik speciallösningar

Asset Management-system är kraftfulla och komplexa. Ju mer komplext ett system är, desto större risk finns det för att det används på fel sätt. De företag som inte har fått rätt stöd i implementeringen av systemet brukar vilja göra ändringar och modifieringar i den redan dyra tekniken. De har alltså inte fått veta vilken enorm potential systemet redan har, om det används på rätt sätt.

Det finns stora risker med att göra egna ändringar och speciallösningar. Eftersom nya uppdateringar inte är anpassade efter era speciallösningar kan de komma att störa hela utvecklingen för systemet. Det gör att verksamheter undviker att uppdatera sitt system eller har behov av att ta in dyra konsulter som får skräddarsy en ny modifiering av systemet när uppdateringen väl är klar. Det är onödigt när systemet är så heltäckande i grunden.

För att undvika det här bör man alltså applicera systemet med dess standardfunktioner. Istället för att anpassa tekniken kan din verksamhet få stöd för att kunna nyttja systemet till fullo. Med experthjälp kan ni få nya infallsvinklar som hjälper er att anpassa arbetssätt och processer till systemet istället för vice versa. Digitalisering innebär ofta förändring i sättet vi arbetar på. Då kan du dessutom uppgradera systemet som vanligt, och vara trygg med att det kommer att fungera och vara säkrat för framtiden.

Missa inga viktiga rapporter

En av de stora fördelarna med ett Asset Management-system som IBM Maximo är den data som samlas in under arbetets gång. Denna data om din verksamhet är väldigt viktig. Genom den kan du se var du behöver få in fler resurser och var du kan spara på tid och pengar.

I en stor verksamhet finns tusentals medarbetare som hanterar olika delar av organisationen. Om ert system inte är synkroniserat med era arbetsprocesser kommer ni tyvärr inte att få korrekt data till dessa rapporter. Det krävs ett tydligt ramverk för hur de anställda ska arbeta inom systemet. Annars kommer de alla att använda systemet på skilda sätt. Den variationen leder till bristfällig datakvalité och därmed outnyttjad potential från investeringen.

Detta är ytterligare en anledning till att ni bör standardisera era processer i samband med att ni tar in systemet. Tillsammans med experter kan ni se över vad ni har för roller i er verksamhet och vilka som behöver tillgång och hjälp av den nya tekniken. Alla roller bör sedan få en utbildning och vägledning i hur det fungerar och hur de ska arbeta inom systemet. Det bästa är att ta hjälp med att bygga upp en stadig struktur redan tidigt i processen. Om du redan har ett Asset Management-system som inte når sin fulla potential, går detta givetvis även att göra i ett senare skede.

Ta ett steg i taget

Nästan 9 av 10 av alla de företag jag träffar har inte kunnat nyttja den verkliga potentialen av sitt Asset Management-system. Det är synd. Organisationer ska inte behöva sitta på outnyttjad potential när de har investerat i rätt teknik. Dock är det precis det vi ofta stöter på i våra projekt. I de allra flesta fall är det implementeringen eller standardiseringen av processer som gått fel.

Processen för implementering och införande bör ske stegvis och grundligt. Man måste bygga en stabil grund och gå igenom både processer, stödsystem och den egna organisationen. Detta bäddar för framgången längre fram. 

Mitt tips är att inte nöja dig med bara implementering av verktyg som IBM Maximo. Du behöver stöd längs hela utvecklingsresan för att nå fram hela vägen till värde. Börja alltid med att tillsammans med er partner titta på era utmaningar, hur er verksamhet fungerar och ställ er frågan hur bra vill ni bli. Vad är målbilden? Först därefter brukar vi rekommendera hur systemet ska appliceras i just er verksamhet. Det innefattar att se över vilka roller som behöver vägledning och hur tekniken på bästa sätt kan bidra till smarta, digitala förändringar som skapar värde och undviker slöserier. Experter med verksamhetskompetens inom olika branscher kan stötta och se utmaningarna längs vägen och ni kan ta del av best practice och undvika onödiga fallgropar.

Att kombinera system- och verksamhetskompetens underlättar kundens digitaliseringsprocessen. Dessutom får man snabbt en uppfattning kring hur lång tid själva implementeringen kommer att ta, vad det kommer att kosta samt nästa steg i kundens tillväxtresa. 

Släpp gamla uppfattningar om att tekniken gör jobbet åt dig. Det är samarbetet mellan människa, rätt metod och verktyg som skapar det effektiva flödet ni behöver för att säkra framtiden.

Kort om IBM Maximo

IBM Maximo är en plattform för hantering av fysiska tillgångar inom industrin. Maximo Asset Management är uppbyggt på en tjänsteorienterad arkitektur, en s.k. SOA (service-oriented architecture), som ger en heltäckande bild av alla resurstyper, deras tillstånd och placering samt de arbetsprocesser som stödjer dem. Allt för att ge dig optimala möjligheter för planering, styrning, revision och regelefterlevnad. Du får därmed en helhetsbild över hur tillgångarna används och ett underlag för att kunna styra resurserna i rätt riktigt.

På Enfo anpassar och utvecklar vi lösningar för underhållssystem och prediktivt underhåll baserat på IBM Maximo. Vår nyckel till framgång är kombinationen av system och verksamhetskompetens. Människa + maskin = hela vägen till värde med Enfo.

Dela