Skip to main content

Bild

Integration development, Enfo
Blogg

Så kan mindre bolag dra nytta av IBM Maximo

Sektioner

Så kan mindre bolag dra nytta av IBM Maximo

Text

Tidigare har kraftfulla, digitala underhållssystem endast varit anpassade till stora verksamheter. Nu håller Enfo på att utveckla en lösning så att även små och medelstora företag kan få tillgång till samma typ av innovativa system och därmed snabbt få Return on Investment, ROI.

Idag behöver de flesta verksamheter uppdatera sina arbetsprocesser med hjälp av digitala lösningar för att bli mer effektiva. Det innebär att mindre företag står inför samma utmaningar som de stora verksamheterna, som sitter på betydligt mer kapital. Därför håller Enfo nu på att utveckla en lösning som gör det lättare för mindre företag att ta steget in i den digitala världen och få tillgång till samma underhållssystem som jättarna redan använder.

Traditionellt sett har mindre verksamheter inte haft råd eller känt att de har haft ett behov av ett underhållssystem som IBM Maximo. Men idag kan vi erbjuda samma digitala innehåll till de mindre företagen, berättar Jan Carlstedt, regional manager för Service och Asset Management på Enfo. Vi har tagit fram en kostnadseffektiv lösning som är enklare att hoppa på och som kan tillföra stort värde i verksamhetsutvecklingen hos mindre bolag.

Istället för att tvinga företag att investera i ett stort och kostsamt system kan de nu betala för en digital lösning som tjänst. På så vis kan deras utrustning digitaliseras enkelt och effektivt, utan att de riskerar att behöva göra en för stor investering, för tidigt.

Ett underhållssystem som IBM Maximo gör det möjligt att spåra systemfel, analysera data och följa upp statistik. Man får snabbt kontroll och uppsikt över företagets anläggning och utrustning. Det möjliggör mer effektivt arbete och sparar både tid och resurser.

IBM Maximo är ett väldigt effektivt verktyg för de som är beroende av att maskiner hålls efter för att verksamheten ska fungera optimalt.

En effektiv molntjänst

Jan har märkt att det kan finnas en oro inför att ta steget att digitalisera sin verksamhet. Det kan verka komplicerat och tidskrävande. Men med rätt stöd behöver det inte vara så svårt och det kan gå relativt fort.

Det tar bara ett par månader innan man är helt självständig i systemet. På Enfo har vi erfarenhet av både IBM Maximo och verksamhetsutveckling inom underhållsbranschen. Den supporten från oss har man alltid tillgång till, även när man kan hantera systemet helt själv.

Underhållslösningen kan vara ett effektivt verktyg för både kommuner och mindre industriföretag som vill fortsätta utvecklas. Oavsett om man redan har ett fungerande IT-system eller om man arbetar manuellt i Excel så går det snabbt att införa denna digitala lösning.

Det krävs inte längre att man gör en stor initial investering för att få ett digitalt underhållsystem, eftersom prismodellen är tjänstebaserad. Dessutom slipper man investera i en helt ny IT-miljö. IBM Maximo är en molntjänst som är lika säker som en avancerad IT-lösning on-prem. Istället för att ta till sig ett helt nytt IT-system med allt vad det innebär, kan man nu enkelt få hjälp att skapa sina digitala rutiner direkt i molnet.

Hjälp med att komma igång

När ett företag har gjort valet att gå över till ett digitalt underhållssystem så finns det stöd hela vägen i implementeringen. Första steget blir att migrera verksamhetens nuvarande data och information till molntjänsten.

Vissa har all sin underhållsinformation och sina rutiner i Excelfiler eller dokument i pärmar. Vi kan hjälpa till med att organisera upp informationen och scanna in det som behövs.

Nästa steg är att få till rutiner och arbetsprocesser inom systemet så att det synkroniserar med personalen och den vardag ni befinner er i.

När grund-datan finns i systemet är det dags för oss att lära ut systemets funktioner så att det fungerar efter verksamhetens behov. Vi vägleder personal och chefer och visar hur de kan använda systemet på rätt sätt så att det ger dem mest affärsnytta. Tillsammans går vi igenom ansvarsområden och roller, så att alla får rätt behörighet till systemet baserat på era behov och vår best practise.

Digitala lösningar för framtiden

Med hjälp av det nya underhållssystemet kan den mindre verksamheten fortsätta växa och utvecklas framåt.

När systemet är igång kommer maskinerna att vara smartare, och det kommer underlätta för både underhållet och verksamheten i stort. För att kunna fortsätta utvecklas framåt måste man ha data som går bakåt i tiden, men även kunna blicka framåt. Utrustningen kan nu spara data som kan användas till analyser av verksamheten för att kunna agera mer proaktivt.

Med ett kraftfullt system som IBM Maximo kan även de små företagen maximera sina resultat och snabbt se ROI på investeringen.  Systemet kommer ge dem en möjlighet att få bättre rutiner, snabbare arbetsprocesser och effektivare utrustning.

All information man behöver finns då samlat i en kunskapsbas i systemet. Och den kunskapen kommer hela tiden att fyllas på, på ett organiserat sätt. Både med den data som rapporteras in om utrustningen och med information från ens kunniga personal. På så vis blir verksamheten både säkrare och snabbare. Utan att investeringen har varit för stor. Win-win!

Kort om IBM Maximo

IBM Maximo är en plattform för hantering av fysiska tillgångar inom industrin. Maximo Asset Management är uppbyggt på en tjänsteorienterad arkitektur, en s.k. SOA (service-oriented architecture), som ger en heltäckande bild av alla resurstyper, deras tillstånd och placering samt de arbetsprocesser som stödjer dem. Allt för att ge dig optimala möjligheter för planering, styrning, revision och regelefterlevnad. Du får därmed en helhetsbild över hur tillgångarna används och ett underlag för att kunna styra resurserna i rätt riktigt.
 

På Enfo anpassar och utvecklar vi lösningar för underhållssystem och prediktivt underhåll baserat på IBM Maximo. Vår nyckel till framgång är kombinationen av system och verksamhetskompetens. Människa + maskin = hela vägen till värde med Enfo.

Dela