Skip to main content

Bild

Image

Modern workplace
Blogg

Så kan smartare arbete med systemintegrationer ge stora affärsfördelar

Sektioner

Text

Det kan knappast ha undgått någon att vi står inför ett rejält paradigmskifte när det kommer till hur IT-landskapet ser ut. Digitaliseringen är ett faktum, vare sig du gillar det eller inte.
 

Där vi tidigare hade en serverhall har vi idag flyttat allting ut i molnet, antingen på spridda platser eller så har du en totallösning som IBM Cloud. Antalet applikationer växer lavinartat. Mikrotjänster, IoT, ökad konnektivitet och allt detta med AI kommer att medföra att det blir så många olika system som behöver kunna kommunicera med varandra att det snart blir oöverskådligt. Behovet av integrationsplattformar ökar när systemen blir fler, men samtidigt blir de svårare att få till av den enkla anledningen att du inte har applikationerna hemma längre.

Vanliga lösningar idag

Den grundläggande tanken med systemintegrationer är att ge dina applikationer tillgång till varandras data. Du kan göra integrationer själv med hårdkodade point-to-point-kopplingar. Det kräver tid och arbete, inte bara initialt utan du måste hålla dem uppdaterade varje gång något förändras.

Alternativt så kan du skaffa en integrationsplattform där applikationerna kan kommunicera genom ett gemensamt protokoll. En sådan är effektivare och sparar mycket jobb, men det är dyrt och har lång startsträcka. Och de kräver att alla systemägare är involverade när du ska göra en uppgradering för att regressionstesta. Dessutom behöver du ha know-how för att sköta om dem, och ofta måste du, för att kunna sätta upp integrationer med externa system, öppna upp portar i brandväggen vilket riskerar att äventyra säkerheten.

Följden blir att integrationsplattformar blir något för de stora aktörerna, de som har resurser i form av tid, pengar och utbildad personal.

Så arbetar du effektivare med systemintegrationer

I en tid när vi tenderar att lägga ut allt mer i molnet och köpa funktionalitet som tjänst, så gäller detta naturligtvis även integrationerna. Integration-as-a-Service betyder att du köper systemintegrationer som en tjänst. Då är det leverantörens ansvar att hålla plattformarna uppdaterade, och att stå för expertisen. En molnbaserad integrationsplattform med ett web-baserat interface gör det enkelt att koppla till dina kunders system, och du har inte låst in dig i ett system, eftersom du inte har valt en plattform.

Och affärsmodellerna förnyas på samma gång. Trenden är att vi går mot ”Pay-per-use” vilket betyder att du bara betalar för det du faktiskt använder, vilket gör att även mindre företag får möjlighet att kunna nyttja funktionalitet. Och därtill är det flexiblare. Istället för det gamla ”byta system” är det bara att säga upp ett avtal och signa ett nytt med någon annan.

Vare sig du gillar digitaliseringen eller inte, så om det blir för krångligt så kan du lägga ut även huvudvärken i molnet…

Dela