Skip to main content

Bild

Image

Enfo_devices
Blogg

Så väljer du en ekonomipartner på dina villkor – 4 snabba tips

Sektioner

Image

Ulla_Britt_Fagerstrom

Text

Att ha avtal med partners och leverantörer som inte levererar det du behöver är en tids- och energitjuv. Avtal med leverantörer är snårigt inom de flesta områden och analys och ekonomi är inget undantag. Det börjar ofta med storartade planer, innovativa idéer och en försäkran om support precis när ni behöver den. Men slutar ofta med ett falnande intresse och känslan av att allt bara görs på rutin. Det är slöseri med din värdefulla tid. Här är 4 tips på hur du undviker att bli bunden till ett samarbete som inte fungerar optimalt.

 

Det finns många lägen där extern hjälp kan vara den katalysator du behöver för att exempelvis effektivisera verksamheten, öka lönsamheten eller innovationstakten. Kanske funderar du på en ny BI-lösning eller på att implementera ett planning-verktyg för att stötta ekonomifunktionen på bästa sätt, men är osäker på var du ska börja.

 

I det läget kan stöd från rätt partner vara en bra start. Av erfarenhet vet vi dock att för långa och hårt bundna avtal snarare begränsar er utveckling. Så för att undvika att du blir bunden till en statisk leverantör som begränsar din flexibilitet har vi tagit fram fyra tips på vad du bör hålla utkik efter när du letar leverantör och partner.

 

1 Skapa förståelse för era utmaningar internt

Många leverantörer säger sig vara experter på en specifik del av din verksamhet. En nischad leverantör kan visserligen vara rätt val för dig om du har ett specifikt behov för en specifik process. Men om du behöver hjälp inom flera områden eller med olika system så bör du se till att leverantören du väljer kan erbjuda dig mer än bara teknik och system-support. Ett nytt system är nämligen inte det första steget till ökad effektivitet. För att ni ska maximera affärsvärdet krävs ett internt förarbete med dina kollegor och era processer innan ni implementerar nya verktyg och system. Det måste din partner kunna se och stötta dig med.

 

En lyckad implementation av ett nytt verktyg kräver ofta en översyn av era processer, så att verktyget kan anpassas efter era behov och inte tvärtom. Ni måste med andra ord förstå vad ni har för utmaningar internt innan ni påbörjar systemimplementationen. Här kan ni med fördel ta hjälp av en extern part för att kunna konkretisera era behov.

 

Ett tips är att välja en partner som har förmågan att snabbt förstå och sätta sig in i er verksamhet. Din partner bör ha tidigare erfarenheter från att arbeta med liknande kunder och branscher, så att de kan stötta er i flera led av utvecklingsprocessen och inte bara den tekniska implementationen.

 

En duktig partner bör kunna hjälpa dig med förarbetet, den interna utvecklingsfasen, såväl som stöd vid implementering av själva systemet senare. Det är trots allt efter nulägesanalysen som du har en god insikt i verksamhetens utmaningar och behov. Det först då du kan välja ett system som passar er. En partner som stöttar dig hela vägen till affärsvärde kommer att ge dig rätt förutsättningar och system både för dagens behov och framtidens utmaningar.

 

2 Undvik att låsa fast dig

I större organisationer är det vanligt med långa kontrakt och dyra upphandlingar. Men låt dig inte luras av att leverantören lovar dyrt och heligt att stötta dig framöver med krångliga system. Om avtalet de erbjuder är alltför låst bör du se dig om efter en bättre lösning. Långa och bundna avtal kan göra en leverantör bekväm och passiv. Det blir ofta inte samma flexibilitet och tempo och du vill troligen att de ska fortsätta arbeta tillsammans med dig för att skapa förbättringar hela tiden. Välj därför kortare avtal som i så fall förlängs när båda är nöjda med samarbetet.

 

Se partnerskapet som ett giftermål, även om det känns bra och framtiden är ljus så skriver många äktenskapsförord för att undvika tråkiga skilsmässor och avslut. Samma tanke gäller med samarbetspartners, vad händer när ni behöver gå isär? Det behöver inte vara för att leveransen är bristfällig utan det kan handla om obestånd, att de blir uppköpta eller att ni väljer en annan teknisk lösning i framtiden som din partner inte har kunskap om.

 

Dagens digitala landskap kräver att du är agil och flexibel. För att din verksamhet ska kunna möta framtida utmaningar måste du ha olika valmöjligheter och en chans att testa dig fram. En bra leverantör har inget behov av att binda upp dig i långa avtal. De vet att med rätt stöd kommer ni finna ett bra samarbete som lönar sig för båda parter. 

 

3 Behåll rätten till din data

Var noggrann med att alltid ha tillgång och rätt till er data, oavsett vilket system och vilken leverantör ni arbetar med. Det är alldeles för vanligt att organisationer råkar binda sin data till ett system och en leverantör. Om det systemet eller leverantören sedan inte hänger med i utvecklingen står du där och stampar. Du tappar viktig utvecklingstid eftersom din data är låst till den leverantören. Du ska alltid kunna nå och nyttja informationen som du vill.

 

Leta efter en leverantör som har kompetens inom flera områden; allt ifrån implementation av exempelvis ett planning-verktyg, till uppsättning av ett Data Warhouse (DW) och nödvändiga integrationer. Dessa kompetenser är kritiska för att framtidssäkra verksamhetens utveckling när mängden data och antalet integrationer ökar.

Med dagens digitaliseringstakt är det helt nödvändigt med verktyg och system som kan integreras och prata med varandra så att du kan få den bästa samlade överblicken.

 

4 Välj en partner som vägleder dig hela vägen

Slutligen är det viktigt att du ser helheten som leverantören kan erbjuda din organisation. Är deras erbjudande tillräckligt för att möta era behov? Att ta in extern hjälp kan vara väldigt värdefullt, men det kan också bli en onödigt dyr investering om du inte får stöd hela vägen.

 

Nöj dig inte med en leverantör som enbart kan hjälpa er med implementeringen av ett enskilt verktyg. Maximalt affärsvärde får du med en partner som kan hjälpa er med helheten och flera delar av era processer, även om ni bara är ute efter ett verktyg här och nu. 

 

För att skapa en hållbar relation som ger din verksamhet förutsättningar för tillväxt behövs bland annat;

 

  • stöd med förarbete
  • strategisk rådgivning
  • kravställning och val av system
  • implementering
  • support och förvaltning

 

Se till att din partner kan hjälpa dig i alla ovanstående led. Det är vad vi menar med hela vägen.

 

Är du redo för en förändring mot ökar värde? I guiden ”10 steg mot en effektiv ekonomiavdelning” ger vi dig 10 konkreta steg mot en proaktiv ekonomiavdelning som är verksamhetens businesspartner. Och det börjar med människor och processer – inte verktyg!

 

Ladda ner guiden idag och påbörja resan mot en effektiv ekonomiavdelning. Och har du funderingar får du gärna kontakta oss på Enfo. I vårt rådgivningsteam Advisory finns analys- och planning-experter som kan hjälpa er hela vägen till affärsvärde genom att bryta gamla rutiner, utveckla nya processer och finna gemensamma mål som bidrar till ökad lönsamhet. Det grundarbetet gör att ni sedan vet exakt vilket verktyg ni ska satsa på för att maximera värdet och möta verksamhetens behov.

 

Ulla-Britt Fagerström,  Business Unit Manager, Enfo

Ulla-Britt.Fagerstrom@enfo.se

Linkedin

Dela