Skip to main content

Bild

Self service BI
Blogg

Self service BI - fantastiskt eller farligt?

Sektioner

Text

Hypen kring Self Service BI har väl knappast undgått någon. Grunden i Self Service BI är att användarna ska ha tillgång till den data de behöver, när de behöver den.
 

Med en centraliserad BI-funktion kan det ibland vara svårt att hänga med i verksamhetens takt och tillgodose deras behov. Analyserna och insikterna kommer ibland långt efter förfrågan från verksamheten. Self Service BI å andra sidan lägger makten och data i användarnas händer, vilket möjliggör snabbare analyser på verkliga problem. Istället för att förlita sig på IT-funktionen så tillåter Self Service BI slutanvändarna att själva utföra uppgifterna. Detta frigör tid för IT-avdelningen samtidigt som det förstärker användarnas självständighet.

Hur fungerar Self Service BI i praktiken?

Användarna ska själva kunna skapa och designa egna rapporter och dashboards, baserat på deras rollspecifika behov. Dessa behov kan givetvis variera. Vissa behöver skapa och designa sina egna rapporter från grunden, medan andra endast behöver modifiera redan existerande rapporter. Vissa användare behöver skapa sina egna datamodeller och integrerar ofta sina egna datakällor i analyserna och arbetar då i sandlådemiljö med specifika case.

Men är det verkligen så fantastiskt som det låter? Med möjligheter kommer tyvärr ofta även risker och det krävs ett grundligt förarbete och utbildning av användare för att det ska lyckas. En av fördelarna med Self Service BI är att det frigör tid för IT-avdelningen, men det är trots allt IT som kommer att behöva lösa de problem som användarna eventuellt skapar. Self Service innebär också att användarna får kontroll över mätetal och begreppsdefinitioner. Finns det inga tydliga riktlinjer på hur saker ska mätas och rapporter ska byggas kan det till slut myllra av begreppsdefinitioner och tvetydliga rapporter. Affärsenheter definierar ofta begrepp och mätetal på olika vis och utifrån deras specifika mål. Samma rapport kan tas fram från olika delar av verksamheten och de kan visa olika resultat men bygga på samma siffror. Detta kan i sin tur leda till att ingen litar på någon data och det är aldrig bra.

År 2019 kommer de flesta analyserna att komma ifrån verksamheten och inte ifrån IT-avdelningen.

Author

Gartner

Text

Self Service eller central kontroll, vad är viktigast för din verksamhet?

Det finns inget universellt rätt svar på frågan om du ska välja central kontroll eller mer självständighet. Detta är något som måste bedömas från organisation till organisation, baserat på er specifika organisationsstruktur och era behov. Vissa behöver en centraliserad BI-funktion medan andra ser fördelarna med en decentraliserad funktion. En väg att gå är att låta BI-funktionen tillhandahålla en säkerställd datamodell av de centrala begreppen i verksamheten, men att sedan lämna möjligheten öppen för kompetenta super-users att bygga vidare på denna modell utifrån sina behov. Det viktiga är att det finns en tydlig uppdelning för vad BI-funktionen tar kvalitetsansvar för och vilka konsekvenser den entusiastiska affärsanvändaren tar ansvar för som resultat av sitt eget datamodellerande.

Frågan blir då, vilken typ av modell passar er verksamhet bäst? Vi på Enfo har märkt att kunder ibland behöver lite vägledning. Det krävs ofta en djupare förståelse för de olika plattformarna som finns ute på marknaden för att hamna rätt, något som många saknar. Vi har därför tagit fram en plattformsjämförelse mellan de två mest dominanta verktygen på den svenska marknaden som vi hoppas att de ska bringa lite mer klarhet i frågan hos er. Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar på vår guide eller vill ha råd om just din verksamhet.

 

Louise Hardne, Enfo Sales and Marketing

Dela