Skip to main content

Bild

Image

People working on high table
Blogg

Self service planning

Sektioner

Text

Inom BI har det länge talats om Self Service med möjligheten för slutanvändaren att själv ta fram sin information. För området Planning har Self service av många känts lite svårt att uppnå.
 

Man arbetar fortfarande ofta i program som till exempel Excel och för att få ihop en budget eller prognos krävs det att all information samlas in på ett strukturerat sätt. Risken blir att hela modellen går förlorad om en slutanvändare börjar lägga in egna uträkningar eller rader i det gemensamma Excel-dokumentet.

Med verktyget IBM Planning Analytics Workspace kanske planning kan bli mer Self service än det varit tidigare. Jag träffade en kund som kom tillbaka från ett IBM-seminarium och sa att i framtiden kanske vi som konsulter kommer att stå för datamodellen och hans egen verksamhet bygger gränssnitt och dashboards med planningdata. Jag tror att vi skulle kunna komma det scenariot närmare, men som konsult skulle jag fortfarande behöva använda gränssnittet som ett sätt att visa vad som utvecklas och som en möjlighet till test. Däremot skulle jag kunna leverera ett enklare gränssnitt och därefter hjälpa kunden med att bygga vidare själv.

Vad finns då för Self service möjligheter med IBM Planning Analytics Workspace?

Workspace är från början en tom sida där man lägger in olika TM1-vyer av data som man sedan bestämmer på vilket sätt de ska visas – ett rutnät med siffror eller någon form av graf. Det är enkelt att gå in och anpassa en befintlig vy genom att flytta och nästla dimensioner för att få det utseende man själv vill ha.

Image

Self-service1

Text

Man kan också kopiera en befintlig vy och göra anpassningar, till exempel konvertera till graf för att få både inmatning i siffror och graf bredvid varandra. Det finns även möjligheter att lägga ut specifika värden som KPI:er på sidan.

Image

self-service-2

Text

Verktyget är lätthanterat och det är det inte komplicerat att skapa en ny sida, kanske ett försättsblad, där man själv kombinerar ihop information från olika kuber för att få sin egen startsida. 
I och med att verktyget är så pass användarvänligt kommer det inte dröja länge innan användare blivit så duktiga att de kan skapa egna rapporter och låta andra kollegor at del av dem, utan risk för de problemsituationer som kunde uppkomma med excelmodellen!

 

Caroline Leffler, Enfo

Dela