Skip to main content

Bild

2019-04-29-Enfo-web-083.jpg
Blogg

Skapa en mer attraktiv arbetsplats med hjälp av RPA

Sektioner

Skapa en mer attraktiv arbetsplats med hjälp av RPA

Text

Jakten på talangerna har aldrig varit tuffare. Det är på många sätt talangernas arbetsmarknad och för att attrahera de allra bästa krävs mer än ”bara” hög lön, pingisbord på kontoret och årliga konferensresor. Det krävs meningsfulla arbetsuppgifter och en attraktiv arbetsplats dit personer självmant söker sig. En arbetsplats där alla trivs och mår bra helt enkelt. Frågan kring hur du skapar en attraktiv arbetsplats är komplex och det finns många relevanta svar och tillvägagångssätt. Men ett sätt som många inte direkt tänker på är Robotic Process Automation, RPA. Ja, för tänk om dagens utvecklade teknologi och robotar är den nyckel du behöver till att skapa en attraktiv arbetsplats. Blir du nyfiken då?

De flesta ser på automatisering och robotar lite som ett hot. Våra jobb försvinner och företag kan spara pengar genom att minska antalet medarbetare och ersätta med robotar. Verkligheten är dock inte så svart eller vit, den är mycket mer nyanserad än så. Teknologin kan faktiskt vara en möjliggörare till ökad trivsel om den implementeras och används på rätt sätt. RPA, kan hjälpa dig att få personalen att må bättre och även attrahera nya talanger.
 

RPA kan öka trivseln bland dina medarbetare
 

De flesta jobb innebär rutinuppgifter och manuella mellansteg som inte är särskilt utvecklande eller spännande att utföra. De tidigare generationerna är uppväxta med att man bara gör det ändå. Allt kan väl inte vara stimulerande och roligt på jobbet. Eller kan det? För tänk om vi idag kan skapa en arbetsplats som till stor del kan vara stimulerande och rolig. Tänk om vi kan plocka bort de där rutinmässiga och ganska trista uppgifterna och ersätta dem med att utveckla det vi gör bra ännu bättre. Skulle motivationen och trivseln öka? Högst troligt.

Många säger att 80% av arbetstiden bör läggas på att jobba och 20% på att förbättra det vi gör dagligen. Det låter rimligt och väldigt bra, men ärligt talat, hur många hinner med att utveckla, reflektera och förbättra sina arbetsuppgifter idag? Allt ska göras snabbare och snabbare och färre ska göra mer. I en sådan pressad och ond spiral är det lätt att lägga utveckling och reflektion åt sidan. Det som inte brinner får ligga och vänta. Men det är just tid till reflektion, utveckling och trivsel som bygger den mest attraktiva arbetsplatsen. Därför borde vi göra allt för att frigöra den tiden för våra medarbetare. Här kan RPA hjälpa dig att öka trivsel och produktivitet på samma gång – utan att behöva pressa dina medarbetare till att jobba hårdare.

Genom att lägga repetitiva rutinuppgifter på en digital assistent (RPA) kan arbetsbelastningen på dina medarbetare minska och det frigör tid till utveckling, kompetenshöjning och att faktiskt kunna ta en fika mitt på dagen med kollegorna. Att öka trivseln hos befintliga medarbetare är som en magnet för nya talanger. En arbetsplats där människor mår bra är också en mer produktiv arbetsplats. Det finns många studier som visar på att medarbetare som mår bra, känner tillit och gemenskap även presterar bättre. Så med hjälp av RPA kan vi skapa en välmående och högpresterande arbetsplats vilket helt klart attraherar nya talanger.  

Så låt roboten göra manuella och repetitiva uppgifter så att människorna i din organisation kan använda sin talang på bästa sätt. Roboten tröttnar inte på rutinuppgifter så som vi människor gör. Roboten är byggd för regler och rutiner. Människan däremot vill utvecklas och ta nya steg. Vi är byggda för utveckling. Därför är robot och människa en fantastisk kombination om det nyttjas optimalt. 
 

RPA genom IBM Automation Anywhere – automation och agilitet kombinerat
 

RPA innebär att du med hjälp av mjukvara och botar kan automatisera väldigt repetitiva uppgifter som dina medarbetare annars kulle lägga värdefull tid på. Bortsett från att det innebär besparingar i form av tid och pengar så frigör det även tid för dina medarbetare att göra mer komplexa och värdeskapande uppgifter istället. Så fördelarna är:

  • Kortare tid till värde – du kan skapa, testa och implementera processer betydligt snabbare med hjälp av RPA.
  • Minimera fel – det är normalt att vi människor gör fel ibland, särskilt när vi genomför rutinuppgifter. Dessa fel minimeras när ni implementerar RPA.  
  • Ökat kundvärde – när processen går snabbare, felen minskar och du frigör medarbetarnas tid så kommer värdeskapandet för dina kunder att öka.

Med IBM Robotic Process Automation (Automation Anywhere) kombineras RPA med ytterligare smart automation och agilitet för att stötta din organisation till att inte bara automatisera utan att öka innovationstakten. IBM Automation Anywhere integrerar affärsregler och beslut såväl som hanterar stora mängder data.

Dela