Skip to main content

Bild

Image

business technology skillset
Blogg

Systemintegrationer kräver långsiktig planering

Sektioner

Systemintegrationer kräver långsiktig planering

Text

Att behovet av systemintegrationer ökar för varje dag tror jag inte någon skulle argumentera emot. Nya applikationer dyker upp dagligen och idag behöver vi inte bara integrera våra interna system med varandra, vi behöver även kunna kommunicera med kunders och leverantörers applikationer vilket ökar komplexiteten.

Detta kräver givetvis en genomtänkt strategi och planering. Dock är det många som tror att integrationer är ett engångsprojekt. Vi bygger, vi har en produktionssättning och sedan är vi klara. Så är det inte. Efter produktionssättningen börjar extremt viktiga arbetet kring förvaltning – att hålla integrationerna levande.

 

Rätt förvaltning och support maximerar affärsvärdet

Att bygga rätt integrationslösningar är en väldigt viktig del i er tillväxtresa. Era integrationer kan vara en viktig konkurrensfaktor om de designas, byggs och underhålls väl. Men många organisationer tänker alldeles för kortsiktigt gällande integrationer och det ger tyvärr även kortsiktiga resultat. Vill ni bygga för skalbarhet och framtid så måste ni ha långsiktig och hållbar planering som sträcker sig förbi implementering och produktionssättning. Det kan bli kostsamt att inte tänka längre än implementering redan från start. Affärsvärdet ligger nämligen inte i teknologin utan i användningen. För att maximera den krävs det att ni har koll på förvaltning och drift redan från start.

Era integrationer behöver uppgraderas och hållas aktuella hela tiden och användare måste kunna vända sig till någon vid fel. Det är alltså ett kontinuerligt arbete som aldrig tar slut. Antingen väljer du att allokera interna resurser till detta viktiga arbete eller så väljer du lösningar som omfattar förvaltning och drift. Ett exempel är att köpa dina integrationer som en tjänst istället för att äga ansvaret själv. Det gör att leverantören då tar ett helhetsansvar för förvaltning, drift och uppdateringar så att ni kan fokusera på verksamheten och på att lyckas hämta hem affärsnyttan med er investering.

 

Sex viktiga frågor i planeringen av förvaltning och support

Om du väljer att ta eget ansvar för lösningen behöver du åtminstone ställa dig följande fem frågor innan ni driftsätter den.

  1. Har ni den kompetens som krävs internt? Ny teknologi och nya lösningar kräver ny kompetens. Antingen har ni den internt eller så måste ni anställa eller utbilda personal.
  2. Hur ska ni hantera support och eventuella fel? Organisationen måste veta klart och tydligt vart de ska vända sig om något inte fungerar som det ska.
  3. Kommer supporten för er verksamhet och lösning att vara komplex?
  4. Hur hög tillgänglighet kräver er verksamhet? Olika verksamheter kan kräva olika SLA:er, men det är viktigt att fundera kring konsekvensen av att integrationerna ligger nere i just din verksamhet.
  5. Vem ska ansvara för att se till att lösningen ständigt är uppdaterad? Det kommer nya uppdateringar då och då och dessa måste installeras för att undvika problem eller att lösningen till slut blir icke-supportad.
  6. Hur ser överlämningsprocessen ut från utveckling till förvaltning?

 

Minskad oro genom integration som en tjänst

Oavsett om ni bygger era integrationer själva on-premise, om ni använder er av en extern leverantör och deras paketerade lösningar eller om ni väljer mer skräddarsydda lösningar så som integration som tjänst så måste ni planera för support och underhåll.

Det kan vara oroväckande att äga hela det ansvaret själv och att ta in för många externa aktörer kan leda till en komplex och spretig lösning. En lösning som dessutom kan bli relativt kostsam i längden.

Ett sätt att minska oron och ansvaret är att köpa dina integrationer som en tjänst istället för att äga plattformen själv. Det innebär att du får hjälp från kravställning, design, utveckling och driftsättning och därefter hela vägen till värde genom förvaltning och drift. Integration som tjänst innebär skräddarsydda lösningar som ni kan växa med. Det är en agil och molnbaserad lösning där du endast ansvarar för att beställa de integrationer du behöver, när du behöver dem. Leverantören av tjänsten driftsätter sedan dessa utifrån uppsatta SLA:er och säkerställer att de är uppdaterade och fungerar problemfritt. Din stress minskar samtidigt som du kan planera långsiktigt.  Eftersom tjänsten har en enkel prismodell som bygger på faktisk användning kommer du även att säkerställa kostnadskontroll och minskade initiala kostnader.   

Dela