Skip to main content

Bild

Person working in Pod chair
Blogg

Typiska fallgropar I samband med RPA-implementationer

Sektioner

Text

Begreppet Robotic Process Automation (RPA) diskuteras i många ledningsgrupper och den allmänna förståelsen för teknikens enorma potential har på senare tid börjat sjunka in hos organisationerna.

 

Många leverantörer av RPA-teknik lovar guld och gröna skogar utan att nämna eventuella problem som kan uppstå i samband med implementationerna. För att lyckas nå den önskade nyttan av RPA så behöver organisationerna förbereda sig på några kritiska utmaningar – i den här bloggen nämns tre vanliga.

Saknas internt engagemang  

En av de största utmaningarna med RPA-implementationer, som också kan tillskrivas många andra IT-implementationer, är att utförandet saknas engagemang från organisationen. Först och främst behöver initiativet stöttas med resurser från aktörer inom företaget, både från människor som innehar en styrande befattning men också berörda aktörer som använder lösningen.  

De största utmaningarna med RPA-implementationer ligger inte teknikens begränsningar, snarare internt i verksamheten.

Author

Ludvig Holmgren

Author's title

RPA Consultant

Text

Inte förankrat i strategin 

Ett annat vanligt förekommande problem är att RPA-implementationerna inte är förankrade i organisationens verksamhetsstrategi. Det behöver finnas ett övergripande syfte med implementationen, annars riskerar automationerna att tillämpas för tillfälliga ändamål och ad-hoc-lösningar.  

Olika perspektiv på vad som bör automatiseras  

Ytterligare en utmaning som förekommer i samband med RPA-implementationer är förmågan att skilja mellan processer som bör automatiseras och processer som inte bör automatiseras. Kunskaper kring informationen som flödar i organisationen finns i den operativa verksamheten och den tekniska expertisen finns hos IT-avdelningen. Därför kan de olika avdelningarna ha olika perspektiv på processerna och vad som begränsar automatiseringen av en process. Eftersom det kan finnas ett delat ansvar för RPA-lösningarna mellan avdelningarna behöver en gemensam IT- och verksamhetsförståelse kommuniceras mellan aktörerna.  

De största utmaningarna med RPA-implementationer ligger inte teknikens begränsningar, snarare internt i verksamheten. Enfo arbetar med att anpassa lösningarna för kundernas specifika behov och kan rekommendera olika tekniker som passar bäst för verksamheten, så att organisationer ska kunna generera optimal nytta av RPA-implementationerna. Mer information om hur Enfo kan hjälpa er att maximera nyttan i RPA-implementationerna hittar du i här i Discovery workshop.

 

Ludvig Holmgren, RPA Consultant at Enfo

Dela