Skip to main content

Bild

Industry
Blogg

Underhåll 4.0 - så får du en effektiv och leveranssäker produktion

Sektioner

Text

Idag ser vi ett paradigmskifte inom tillverkningsindustrin där industriellt underhåll får allt större betydelse. Effektivt underhåll innebär en leveranssäkrad produktion och en ökad lönsamhet. Vill ni veta hur? Genom att fokusera på er underhållsdata!

 

Börjar du också bli less på att släcka bränder och hantera oplanerade stopp? Traditionellt är det just detta som har kännetecknat industriellt underhåll. Med detta reaktiva förhållningssätt arbetar man alltid incidentbaserat. Man agerar när problemen väl uppstår. Detta tär på produktionen, och det tär på medarbetarnas krafter som alltid måste arbeta under stress ute i driften. Utöver det är industriellt underhåll något som sällan prioriteras när det kommer till investeringar. Underhåll ses snarare som ett nödvändigt ont som bara leder till ovälkomna kostnader. Men vad händer om man börjar se på underhåll som en investering? För det är ju faktiskt det som industriellt underhåll är. Bristfälligt underhållsarbete kan sätta hela produktionen ur spel och riskera leveranssäkerheten ut mot kund. Men ett strategiskt underhåll däremot, det kan skapa en effektiv produktion som genererar större volymer och bättre kvalité. Utöver det möjliggör effektivt underhåll en kundorderstyrd anläggning med just in time-produktion. Detta är något som direkt minskar kostnaderna och påverkar det finansiella resultatet.

För det första måste vi börja arbeta proaktivt istället för reaktivt.

Author

Louise Hardne

Author's title

Enfo Sales and Marketing

Text

Men hur arbetar man egentligen med effektivt underhåll? För det första måste vi börja arbeta proaktivt istället för reaktivt. Lättare sagt än gjort tänker ni. Men det är faktiskt inte så svårt som det låter. Med hjälp av er historiska underhållsdata kan ni börja ta beslut över hur det ser ut just nu och analysera trender och mönster samt förutspå framtida händelser. Värdet ligger i er data! Men problemet är att få företag har koll på sin data, och alla har inte all data som behövs. Ibland samlas den inte in överhuvudtaget, ibland samlas den in på olika ställen och loggas på olika sätt. Detta leder till att analyser blir svåra att göra på er data. Ett strategiskt tänk gällande datahantering och bra digitala lösningar är något som krävs för att effektivisera det industriella underhållet och produktionen. 

Vi har sammanställt 6 konkreta tips på hur du lyckas med just detta. Ladda ner vår guide ”Underhåll 4.0 – så effektiviserar du ditt underhållsarbete”

Louise Hardne, Enfo Sales and Marketing

Dela