Skip to main content

Bild

Image

integrationa as a service
Blogg

Utmaningar med systemintegration

Sektioner

Text

Företag idag har massvis av olika applikationer som har behov av att utbyta information och prata med varandra. Effektivisering är på allas agenda, så även systemintegrationer.
 

Trycket på integration ökar på grund av allt fler mikrotjänster, IoT och behovet av kommande konnektivitet och gör att det blir allt viktigare med effektiva integrationsprocesser. Detta är del två i en bloggserie på tre delar.

Magnus Strömer, säljare på Enfo berättar om vilka utmaningar han möter bland kunder som arbetar med systemintegration. 

Ett vanligt sätt att arbeta med systemintegration är att ha en integrationsplattform. Den är ofta dyr att implementera och det blir en stor investering för de som gör det.  För att driva en integrationsplattform med de krav som finns på att systemintegration ska bli mer effektiv kan det vara svårt att hitta rätt kompetens, menar Magnus Strömer.

Mängden av system och applikationer som ökar för varje år kräver mer flexibilitet. De miljöer som sattes upp för några år sedan är svåra att förändra och hantera allt eftersom nya krav ställs på IT avdelningen. Med en mer flexibel systemintegration skapas också innovation hos företag. 

Dela