Skip to main content

Bild

human_tech
Blogg

Vad är digitalisering?

Sektioner

Kristina

Text

Digitalisering är ett ord som nu är i var mans mun. Vi pratar om den exponentiella ökning av digitalisering som Covid19 har inneburit.  

Men vad är digitalisering, vad innebär det att digitalisera och varför sker digitalisering? 

Jag tänker att vi börjar från fel håll, digitalisering är ett verktyg inte ett mål. Målet är att driva verksamheten för att ge bättre kundnytta. Genom att ge dina kunder, det värde de eftersträvar, bygger du tjänster på ett sätt som ger ditt företag en större marknadsandel och därigenom får ägarna vad de förväntar sig. 

Digitalisering innebär naturligtvis många olika verktyg för att både förbättra vad du levererar för att möta dina kunders behov men det är också en viktig del i hur du levererar, både vad gäller snabbhet, kostnadseffektivitet och kvalitet.  

Information och data är en central komponent i ditt digitaliseringsverktyg, det är hur du kan tillhandahålla rätt kombinerat data, till rätt person, i rätt tid som gör dig till vinnare eller förlorare. Mantrat ”It’s all about integration” är som vanligt alltid relevant. 

Vi på Enfo med vår Baseline metodik ger dig en snabb-start för att möta dina kunders behov. Vi använder olika delar av digitaliseringsverktyget för att sätta er skräddarsydda integrationsleverans på plats. Vi säkerställer att Strategi, Arkitektur samt Process sätts på plats på ett optimalt sätt för att möta era kunders krav och behov. Genom att fokusera fullt ut på era verksamhetskrav och mål under heldagsworkshops tillsammans med era intressenter, kravställare och processägare kommer flera veckors utredning och diskussionsarbete klaras av på en bråkdel av tiden. Våra workshops är kostnadseffektiva och säkerställer att en gemensam målbild är förankrad, dokumenterad och i linje med verksamhetens verkliga behov. 

Låt oss hjälpa er att nå era mål med vår Baseline metodik för att utnyttja digitaliseringsverktyget på bästa sätt. 

Jag är övertygad om att det som har tagit oss hit inte kommer att ta oss in i framtiden på ett framgångsrikt sätt. Låt oss hjälpa er att tänka nytt för att leda er till framgång! 

Kontakta oss på Enfo – vi vill gärna ta diskussionen vidare och hjälpa er framåt!  

#itisallaboutintegration  

Kristina Lid 
Head of Mulesoft/Opensource Integration
kristina.lid@enfo.se 
LinkedIn 

Dela